2016. november 17., csütörtök

Szeretet energia küldés a VilágnakA Tűzvirág Szellemegyesülés Csoport által végzett
szeretet-energia küldő gyakorlatok:

Hetente a keddi meditációs nap végén küldjük el ezeket az energiákat:
Küldjük a szeretet energiát:
-          az alábbi fénykapuknak, hogy az ott összegyűlt földhözragadt lelkek átkerüljenek rezgésszámuknak megfelelő helyre a Mennyei birodalomba:
-          Pécs Mohácsi u. 35, Kertész u. 4, Makra dűlő 55, Bójai Farkas u. 22, Jakabhegyi út 5, és az ország területén belül,- és kívül,- általunk aktivált fénykapuknak….
Küldjük a szeretet,- és a tudatsegítő energiát:
-          Pécs Város vezetőinek, hogy szorgalmazzák a Város elektromos tömegközlekedésének,- alternatív közlekedésének,- és az új uszoda centrum megépítésének munkálatait…
-          Az Ország vezetőinek, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami nekünk is jó….
-          A Föld minden államában a vezetőknek, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami a saját népüknek és az egész emberiségnek is jó…
-          A Czukkenbergernek és a körülötte lévő csoport milliomosainak, hogy az általuk összegyűjtött és az emberiség részére felajánlott hatalmas pénz-energiát a zöld energia termelésben, a tanításban,- gyógyításban hasznosítsák….
-          A Rokkerfeller pénzcsoportnak, hogy az általuk birtokolt óriási pénz-energiát a zöld energia termelésben hasznosítsák az emberiség és a Föld javára….
-          Annak a tudós és műszaki,- és pénz csoportnak, akik a tengerekben felgyülemlett óriási szemét szigetek anyagát üzemanyaggá hasznosítják….
-          Annak a tudós és műszaki,- és pénz csoportnak, akik a levegőben lévő káros CO2 gázt kivonják ipari méretekben, és abból üzemanyagot és betont gyártanak….
Küldjük a szeretet energiát:
-          A templom-tornyokra felrakott fénygyűrűknek, hogy segítsék a földhöz ragadt lelkek visszatérését a szellemi körforgásba…
-          Az általunk lerakott Szentgyörgy kereszteknek, hogy segítsék az ott lakók testi egészségét és szellemi gyarapodását…
-          Azoknak a helyeknek, ahol a földből kibányászott kőzetek,- meddőhányókra felrakott fénypiramisok vannak, hogy meleget és időt biztosítsanak az anyagba-sűrűsödött lelkeknek ahhoz, hogy szándékuk szerint visszatérhessenek a szellemi körforgásba…
-          Az iskoláknak,- és tanító helyeknek, ahol szellemi úton felolvassuk a Krizantén „Új világot teremtünk” c. üzenetét…
-          A korházaknak, hogy az ott kezelt betegek gyógyulását, és szellemi fejlődését segítsék…
-          Azoknak a helyeknek, ahol állatokat vágnak le: megköszönjük, hogy feláldozták fizikai testüket élelmiszer céljából, és bocsánatot kérünk az emberi téves gondolkodásért…/azért mert nem kérték előre meg az állatot erre/
-          Az Ország területén bárhol bekövetkezett természeti katasztrófák,- emberi mulasztások helyszínére a Földanyának és az embereknek….
-          A Kárpát medence vizeinek, a felszíni vizeknek, forrásoknak, hőforrásoknak…
-          A Vizek Nagyszellemének, a tengereknek és óceánoknak…
-          A környező népeknek, a magyarság szívével együtt, hogy felismerjék és meglássák benne a szeretetet….
-          A Föld összes élőlényének, az egysejtűeken,- növényvilágon,- állatvilágon át valamennyi Embernek…
-          A Föld bármely pontján bekövetkezett természeti katasztrófa,- háborúk,- terror cselekmények helyszínére a Földanyának és az Embereknek…
-          Hívjuk Tünde egységszellemét: és küldjük vele a tudatsegítő energiát, és viszi a tálcán a Kinyírt Dzsongnak a teáscsészét, amire rá van írva, hogy „Béke”
-          Hívjuk a Vali egységszellemét és a körülötte lévő csoport-tagok szellemiségét: és viszik a tálcán a Merkelnek a „kerítés darabot” és rá van írva, hogy „Önvédelem” és „ Önvizsgálat”…
Küldjük a szeretet és a tudatsegítő energiát…
-          A migránsoknak, akik még nem indultak el, és azt a gondolatot küldjük, hogy maradjanak otthon, küzdjenek meg az életükért, hazájukért, népükért, mert csak így lesznek nemzetté…
-          Azoknak, aki már úton vannak, azt a gondolatot, hogy ne törjenek rá erőszakkal más népekre, mert ők maguk is ilyen erőszak elöl menekülnek. Azt is küldjük, hogy Európában sincs kolbászból a kerítés, és ott sem lesznek vezérigazgatók. Forduljanak vissza és harcoljanak magukért úgy, ahogyan azok a népek tették, akiknek most a nyakára akarnak menni …
-          Azoknak, aki már ott vannak valahol, hogy idomuljanak a befogadó társadalomhoz, és tanulják meg az együttműködést, mert ez vezet a boldogulásukhoz….
-          És mindig küldünk a legutolsó,- vagy aznapi terror támadás helyszínére is az elhunytak lelkének, hogy megtalálják a szellemi világgal a kapcsolatot. A túlélőknek, hogy megbékéljenek Isten akaratával, és őrizzék meg magukat a holnapok számára….
Végül kiállunk a Magyarországi Paradicsomi környezet köré kihelyezett energia pontokra, és befelé szeretet energiát, kifelé pedig védelmet sugárzunk….

Új agyi idegkapcsolatok teremtése
Új agyi idegkapcsolatok létrehozásával végzett
öngyógyító gyakorlat.

Mi – a Tűzvirág Szellemegyesülés Csoportja – a napokban kaptuk az Égi Segítőktől ezt az öngyógyító gyakorlatot azért, hogy felgyorsuljon a fizikai testünkben sejt szinten történő változás:

Az új,- kívánatos,- szándékolt gondolati,- érzelmi,- és cselekedeti minták megteremtése,- és sejt szintű rögzítése - a nem kívánt – régi,- visszahúzó,- beidegződött minták kiürítésével együtt.

Az idei év a változások felerősítését és felgyorsítását tartalmazza.
Ez a gyakorlat ebbe illeszkedik bele, és nyújt segítséget.

A munkában részt vesznek: a Krisztusi nagyszellem, Mohamed próféta nagyszelleme, Sámala a halál angyala és az illető fizikai test Felsőbb és  Legfelsőbb tudata.

Egy kis kitérő:
Napjainkban - amikor Mohamed prófétára hivatkozva  válogatás nélkül gyilkolnak a terroristák  - szükség van Krizantén megvilágosító magyarázatára.
A Krisztusi nagyszellem, és Mohamed nagyszellem „testvérek”, mindkettőt a Teremtő küldte az emberiség megsegítésére.

Krizanténtól tudjuk, hogy Jézus születésekor az emberiség a legmélyebb,- teljes bukás szélén álló állapotában volt. A Római birodalom fénykora egyben a legnagyobb tömegű rabszolga létét jelentette földünkön, az elnyomással és mások életének semmibe vételével együtt, mégpedig társadalmi szintű elfogadottsággal.  Az emberi lélek úgy elkorcsosult, hogy nem a fejlődés,- a Teremtő szeretetének gyakorlása céljából – hanem a földi gyönyörök élvezéséért születtek le fizikai testbe, példa  a Lukulluszi életszemlélet.  

Jézus munkája során a Krisztusi nagyszellem: egy új emberi életforma – a feltétel nélküli szeretet – megélésének módját mutatta be és tanította az emberiségnek.
Ezt csak úgy lehetett megvalósítani, ahogyan tette: szelíden, szeretettel, jóságosan, stb.
Még a kereszten is azt kérte: Bocsásd meg Atyám bűneiket, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.

Ezt követően 600 év telt el, és az emberiség nem változott meg alapjaiban. Az erőszak hívei és gyakorlói továbbra is elnyomták és irtották a szelídeket.
Ezért küldte a Teremtő Mohamedet, hogy a Jézusi tanítás középső részét fenntartva hirdesse meg:
Ma még szükség van a kellő önvédelemre, ha kell ellenálló erőszakkal is.

Napjainkban épp ezt kell megtanulni a világháborúktól megcsömörlött Európának, hogy az önvédelem szükséges a terroristák minden formája és terjeszkedése ellen. Ezért nem ellenség Mohamed, hanem segítő.
 Persze nem szabad ezen a címen elfordulni Jézus tanításától sem, mert nekünk az a dolgunk, hogy az Ő szelídségét éljük meg a mai viszonyokhoz igazítva.  Az önvédelem nem jelenti azt, hogy hitet kell váltanunk.

Ez a kettősség olyan paradoxon, ami nem kivételes a földi világban. Hiszen a legnagyobb paradoxon az, hogy : alapvetően szellemi lények vagyunk mi emberek, de a fizikai testbe leszületve a fátyol eltakarja az agyunkban magunkkal hozott sejt szintű szellemi tudásunkat, és látszólag csak testek vagyunk.  
Így kézenfekvőnek látszik, hogy csak a fizikai világ,- csak a testi érzetek és érzések adnak választ a gondjainkra.  Valójában azonban  a szellemi tudás az elsődleges meghatározó, ha tudjuk - ha nem.
Az új agyi idegkapcsolatok létrehozásával végzett gyakorlat ezt az ellentétet oldja fel annyira, hogy mindenki a saját szándéka és döntése szerint alakíthatja a – Teremtő által felkínált Szeretet – Elfogadás – Igazságosság alapelveivel ellenkező - nem kívánt tulajdonságainak elengedését és átírását.

Mi emberek a Teremtő részeként csak akkor lehetünk egészséges,- és boldog fizikai testek is, ha a Teremtő tulajdonságait gyakoroljuk itt a Földön annyira, amennyire tudjuk. Legyetek jók, ha tudtok.

Ha erre valakinek szándéka sincs, akkor a rossz közérzet és később a betegségek számtalan formája jelzi az elme felé, hogy tévedt el az illető az úton.  Ez az egész folyamat sejt szinten van kódolva minden emberben. Tudjuk, hogy a betegség a lélek nyelve, megmondja, hogy hol tévedtem.

Akinek szándékában áll saját magát megjavítani, az a lelki-szellemi javítással kezdheti el a betegségeinek megszüntetését. A sorend ugyanis nem fordítható meg.
Nem a betegség az elsődleges, hanem a szellemi eltévedés,- elferdülés.
Minden betegség oka a test sejtjeiben rögzült gondolati,-  érzelmi- és cselekvési mintákban van kódolva.  
Ezeket részben hozzuk magunkkal az előző életünkben meg nem oldott feladatok felvállalásával, és a hálótervbe  beépítve így születünk le. Majd a gyerekkortól kezdve összeszedhetjük a rossz mintát, akár a szülőktől, a társadalomtól, stb.

Amikor ráébredünk a fenti helyzetre, és keresni kezdjük a megoldást, akkor kapjuk az Égi Segítőktől a felvilágosítást: segíts magadon, és az Isten is megsegít. Most itt tartunk.

A gyakorlat:

Ez a gyakorlat természetesen nem egyszeri. Ha lehet – és miért ne lehetne – mindenki naponta végezze el.

Krisztus és Mohamed a Teremtő erejét adja hozzá.
Sámala a leváltott sejteket és az ott tárolt rossz szellemi mintákat távolítja el.
Aki tudja,- és gyakorolja a DNS átalakító gyakorlatból ismert „többlet szeretet energia küldést”, az tegye meg, és a keletkező „isteni segítő energiát” hívja be a saját testére. Ez is részt vehet a gyakorlatban.
A Legfelső tudatunk irányítja az egész belső folyamatot, és meghatározza, hogy a test mely részére kerüljenek az új agyi idegkapcsolatokkal beépíteni szándékozott új lelki,- szellemi: gondolati,- érzelmi és cselekvési minták.

Ezért tudnom kell, hogy milyen betegségben szenvedek, és azt milyen téves – a Teremtő által javasolt mintákkal ellenkező - gondolati,- érzelmi és cselekvési mintáim hozták létre. Ezektől akarok megszabadulni. Ezért helyettük a jó mintát választom.

Ezt a leváltandó,- és a bevezetésre szánt mintát ki kell mondanom.

Azt is kimondom általánosságban, hogy minden egyéb – a Teremtőtől távolabb vivő – mintát elengedek,- átírok,  amelyet a legfelsőbb tudatom felismer és lát.

És kimondom: a feltétel nélküli szeretetet hozom létre az új agyi idegkapcsolattal….ha nem valamilyen más gondolati mintára van szükségem. Ez mindenkinek jó és hasznos, mert ezt kaptuk a Teremtőtől ajándékba….

A gyakorlat a  következő:

1./ Belenézek a gyertya lángjába - vagy elképzelem azt - és beemelem a szívembe. Megnézem, látom a lángot,….. vagy elképzelem, ami ugyanúgy jó…..
Üdvözlöm és kérem Tűzvirág és Krizantén segítségét.
Rácsatlakozok a Csoport által használt központi energiára.
Ez nálunk a Pécs Mohácsi út 35 sz. alatt lévő piramisban lévő állandó fényoszlop, ami összeköt a Teremtővel. 
Mások az általuk használt más égi energia-csatornára csatlakozhatnak.
Ha nincs ilyen – pl. a kezdőknél – akkor egyszerűen
Jézust vagy Szűzanyát kérje fel erre a feladatra, hogy: kösse  őt ősze a Teremtő erejével.

2./ Kimondom hangosan:
Én…xy…..kijelentem, hogy a Teremtő Isten akaratából Új agyi idegkapcsolatokat hozok létre…

3./ A bal oldalamra behívom a Krisztusi nagyszellem fényoszlopát … Üdvözöllek Nagyszellem, köszönöm, hogy eljöttél, kérlek segítsél a munkánkban.
A jobb oldalamra behívom a Mohamed nagyszellem fényoszlopát…. Üdvözöllek Nagyszellem, köszönöm, hogy eljöttél, kérlek segítsél a munkánkban.

4./ Felfelé nézve a csukott szememmel látom, hogy a két fényoszlop között fénylő szikrák ívelnek át…egy kicsit később már fényhíd jön létre. Ezek az új agyi idegkapcsolatok.

Megerősítem hangosan: Új agyi idegkapcsolatokat teremtek a Teremtő Isten akaratából….

5./ Az új agyi idegkapcsolatokat feltöltöm az általam vágyott,- de hiányzó tulajdonságokkal:
Hangosan kimondom:
Hívom a Jézusi feltétel nélküli szeretetet….
Hívom a Jézusi…..ami hiányzik
/nekem pl. a szelídség és a szerénység…./

Hívom Mohamed nagyszellemtől az optimális önvédelmet…

Ezt követően figyelmemmel táplálom az új agyi idegkapcsolatok létrejöttét…

6./ Behívom hangosan Sámalát, a halál angyalát /aki egyben a legjobb barátunk/ és kérem a segítségét, hogy a tisztítsa ki a szellemi és fizikai testemből azokat a régi,- elavult gondolati,- cselekvési,- és érzelmi mintákat,- matricákat, amelyek akadályozzák az új agyi idegkapcsolatok beépülését, és így akadályozzák a fejlődésemet….

7./ Ekkortól megosztom a tudatomat – vagyis a figyelmemet kétfelé –
felfelé az új agyi idegkapcsolatok keletkezését táplálom a figyelmemmel,
lefelé az egész testemben lejátszódó tisztító folyamat érzéseit figyelem egészen a talpamig….

8./ Üdvözlöm és kérem a Felsőbb,- és a Legfelsőbb tudatom segítségét.
Kimondom: Segítsétek, hogy az új agyi idegkapcsolatok oda épüljenek be a szellemi és a fizikai testeimbe, ahova az a legjobban kell.
Szabad akaratomból is kérhetem, hogy melyik testrészemre kérem az új agyi idegkapcsolatokkal feltöltött sejtek beépülését.

9./ Végül megköszönöm az Égi Segítőknek a közreműködést, és kérem az Őrangyalomat, hogy ezt a folyamatot a tudatosság kikapcsolását követően is tartsa fenn a lehetséges szinten, és kilépek a gyakorlatból.
Kimondom: Kérlek Őrangyalom tartsd fönn a gyakorlatot amíg lehet, de én kilépek ameddigre hármat számolok….1, 2, 3…
                                                           --------------
Az új agyi idegkapcsolat egy energia kisülés, egy szikra, amely egyik agysejtről ugrik át a másikra. A szikrák sokasodnak, és egy fény-híd alakul ki az agyunkban.
Közben a tudatunk másik felével vizsgáljuk és érzékeljük a testünk állapotát.
Nem csak az agyunk bizsereg,- zsibbad,- tágul,- stb.- hanem az egész testünk. Nekem még az ujjam hegyében is érződik a körmeim alatt, ahogy dolgozik az új energia egészen a talpamig.
Az érzés szokatlan, de nem rossz. Mintha galvánoznák a testemet, futkos benne az energia, amit nem félelemmel és kételkedéssel, hanem örömmel élek meg.
Ezt az állapotot néhány percig fenntartom, és átengedem magam tudatosan a változásnak.
                                                           ----------

Szólni kell még arról is, hogy a mai időkben – amikor már alig van hátra 84 év a 2101. december 31.-ei Dimenzió váltásig – elsődlegesen a női befogadó természet – az Anyai Világegyetem – kapta a legfontosabb feladatot: vezesse,- csalogassa a férfi hatóerőt a Teremtőhöz való kapcsolathoz, a visszatéréshez…..

Ezt a feladatot nem azzal teljesítik a nők,  ha átveszik a férfi szerepet.
Épp ellenkezőleg.
A lágy-puha szeretettel teli befogadás, ennek kiárasztása segítheti a férfi gondolkodás megváltoztatását, az Istenhez való közeledést.
Az erőszak felesleges - és általános használata helyett:  a szelídség és összefogás beemelését az élet minden területén. Ez is egy paradoxon a fent kifejtettek tükrében. Holott csak arról van szó, hogy meg kell választani az adott élethelyzethez illő és szükséges cselekvési módot.

Alapvetően a férfi egy hóeke: akinek sokszor kell eltolni az útban lévő akadályokat, ha a földi boldogulást szeretné elérni. De otthon, a meleg családi fészekben…. nem kell hóekézni.

A nők általában érzelmi alapon vannak vezényelve. Erről nem is tehetnek, hiszen ez adja a nagyobb beleérző képességüket, ami biztosítja a jobb együttérzést és együtt működést másokkal.

A 2006 augusztus 11-én bekövetkezett szellemmé egyesülés során a korábbi lélek duál-párok  egybekapcsolódtak, és a női és a férfi lelkek immár szellemként: mind a két program birtokában élnek egy fizikai testen belül.
Ez az egyesülés az egész emberiség döntő hányadában létrejött a Teremtő megelőlegezett bizalmából és kegyelméből.
A szellemé válás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a fent írt Dimenzió váltás bekövetkezhessen.   

Így a szellemmel élő emberek már nem csak a férfi, vagy a női alaptulajdonságok szemszögéből nézhetik a világot, és nem az ellentétekben ismerik fel azonosságukat, hanem mindkét nézőpontból kereshetik az összefogás,- egységalkotás,- együttműködés lehetőségét.
Ennek kiáradása most indulhatott el.

Nehezíti a megvalósulást az a „technikai” körülmény, hogy az új vezető-feladatot betöltő nők  esetében az eddigi „lélek korszakban” alapvetően a testben tapasztalt érzések és érzelmek alapján lehetett és kellett megválasztani,- és dönteni a felmerült élethelyzetekre adott választ.
Érezz a szíveddel, nézz a szíveddel, stb. Csak ez adott megfelelő irányítást.

Krizantén tanításából ismerjük, hogy ez egyszerűen azért volt így, mert a lélekkel élő ember a fizikai testhez közelebb – a  3. vagy a 4. szellemi szféra fokon - rögzült felsőbb tudattal élt.
Így a felsőbb tudat közelebb volt a fizikai testhez, mint a 9. fokon – a Teremtőben lévő – első lenyomathoz, ami az emberi szellem kezdő létezési helye és ideje,- és egyben a visszatérés pontja is.
Ez az első lenyomat az ember Legfelsőbb tudata is. 

A Legfelső tudatot a Teremtő saját maga tudatából különíti el – ez egy gondolat-energia gombolyag – és bocsátja útjára: Légy,- teremtsél új világot,- vándorolj,- tapasztalj,- és hozd vissza az információkat. Ennyire egyszerű a program.  

A Legfelsőbb tudatot a fizikai testel a tudatszál köti össze, ahonnan minden ember a jó gondolatokat, intuíciókat, ihletet, stb. kapja.
Az alvás állapotában  mindenki  közelebb van a legfelsőbbhöz, és átveszi az információkat, megálmodja, stb. Így látják el az embert felsőbb irányítással.

Most, hogy a lélek duál-párok egyesültek: az emberi testet is szellemi szintű energia csomó irányítja, akinek a helye az 5. szférafokon van. Így közelebb van  a 9. szférában lévő Legfelsőbb tudathoz, és könnyebben kapja onnan az irányítást.

Ez okozza azt, hogy sokan úgymond elvesztik az érzelmi feltöltöttségük érzését, és kiüresedettnek érzik magukat. Holott csak a törvényszerű változást élik meg…. az érzelmi alapú irányultság helyett a tudati alapú,- gondolati irányítás valósul meg a hétköznapokban is fokozatosan.

Ennek következtében az egész társadalomnak már nem az érzelmek,- érzések szintjéről kell a cselekvések indítékát keresni,- a döntések meghozatalához az információt beszerezni, hanem a Legfelsőbb tudattól kell lehívni azt.

A Legfelsőbb tudat egyben azt is biztosítja, hogy mindig a Teremtő által kívánt irányba nézzünk, és igyekezzünk azt szem előtt tartani.

Nagyon nehéz ezt a változást megérteni, de még nehezebb az érzelmi alapú gondolkodást átváltoztatni a tudati alapú,-  a Legfelsőbbtől kért és kapott információkra támaszkodó módra .

Az  átalakulás után az érzések és érzelmek szerepe sem veszik el.

A tudatos döntések eredményének megtapasztalását épp az érzések és érzelmek fogják szolgáltatni hitelesen, és azokra támaszkodva látjuk meg utólag, hogy mennyire sikerült jól levenni a Legfelső tudat információit, és hogyan sikerült az a fizikai szinten megélni.

Senki se keseredjen el: ez eddig is így működött,  eddig is utólag tudta meg az ember azt, hogy jól döntött, vagy sem. 
Most ezek gyakorlása és kiteljesítése van napirenden…. ezzel a gyakorlattal is.
Pécs 2017. 02. 17.
Szeretettel: István

2015. december 20., vasárnap

A Teremtő üzente 2015 Karácsonyára
 A Teremtő üzenete
2015. év Karácsonyára

Drága Gyermekem!

Én Vagyok a Teremtőd! Én alkottalak a saját Szellememből.
Azt akarom, hogy harmonikusan működj a Test,- a Lélek- és a Szellem szintjén is. Tisztítsd ki a tudatodat, hogy szíved trónjára ülhessek, és így kérd segítségemet,…. szabad akaratodból.

Érzem, hogy vágyódtok felém, és ez örömmel tölt el.
Látom, hogy szorgalmasan dolgoztok fénymunkásként - szelíd alázattal,- szeretettel a szívetekben - az Én munkatársaimként.
Továbbra is ezt tegyétek, és így az igaz úton jártok.

Nagyon jó, hogy kiemelt figyelmet szenteltek a Teremtéstörténetnek a szellemi és a fizikai munkában is. Krizantén tanítása által közvetlenül a Forrásból kaptok útmutatást ehhez.

A Teremtés eredetét,- lényegét,- formáit mutatja meg a 24000 éves ciklikus körforgás, - és benne az egyes kultúrák változása. Ezt őrzik meg a szent könyvek,- legendák,- mondák is. /Lemúria, Atlantisz, Sumér, Egyiptom, Indiai, Maja…/stb.

Helyeslem, ha ezekről olvastok, tájékozódtok.
Kérdezzetek!!!.... Krizantén által Én mindig válaszolok.
Hasznos információt kaphattok, mivel sok Civilizációban,- sok testben éltetek,- tapasztaltatok. A begyűjtött tudás most is hasznosítható.

Ti már tudjátok, hogy senki sem születik véletlenül az adott országba. Az sem véletlen, hogy ebben a közösségben dolgoztok. A hálótervben mindent előre elterveztetek.

Az is jó, ha templomba jártok, és a Bibliát olvassátok.
Minden vallás tartalmazza legfontosabb törvényeimet.
De tudjátok, hogy:
A legszebb Templom az Ember Szíve, amely csordultig megtelt a Felém irányuló Szeretettel, és az Irántam érzett feltétel nélküli Bizalommal.
Ezt az állapotot nem könnyű elérni, ezért dolgozni kell.

Segít ebben, ha keresitek és egyeztetitek azokat a tanításokat, amik a közös igazsághoz tartoznak.
Nem a vallások különbözősége a fontos:
Hanem az Egy Istenbe vetett igaz Hit.

Örülök, hogy ezt elfogadtátok.
Ezért tudjátok befogadni más kultúrák Bölcs szellemi segítői által küldött fényenergiát is. Járhattok más-más utakon, de mégis hasonló szívdobbanással érkeztek hozzám,….fel a hegycsúcsra.
Ez a végső cél:
Vissza hozzám - a Teremtőbe.

Addig, amíg ideértek sok feladatot kell megoldani. A munka során néha összeterelnek benneteket egy időre,… máskor a küldetés szétválasztja a Csoportokat. Ha ezt észreveszitek, elfogadjátok, akkor sikerül együtt lenni,- és megteremteni a szellemi egységet olyankor, amikor arra szüksége van az egyének, vagy a közösségnek.

Még jobb lenne, ha a fizikai életben is  egységben tudnátok élni, kis közösségekben.
Ahogyan azt a korábbi faluközösségek kialakították.
Ma is így élnek azok, akik a Hozzám való kapcsolatot helyezik a hétköznapi élet középpontjába,…. például az Amisok.

Az ehhez szükséges „arányokat” azonban ma sem könnyű megtalálni.
De kellő tudással felismerhető, hogy:
Nem kell a hétköznapi életből száműzni a modern eszközöket
Nem kell lóval szántani, stb. - ahhoz, hogy Hozzám közel lehessetek.
Nem a kombájn,- a traktor, vagy a Tv,- és az internet, stb. az ördög eszköze…. Persze úgy is lehet használni bármelyiket.
És lehet úgy is, hogy Hozzám vezessen.
Mert Minden - ami a Világmindenségben létezik - ….Tőlem ered.

Legyetek játékosak. A szellemi erőkkel is lehet játszani.
Például kapcsolódjatok az Univerzumhoz, és gyakoroljátok a Fények játékát, élvezzétek a szivárvány színek áldásos hatását.
A Hét színsugár segítségével  hívjatok,- kérjetek… és megismerhetitek akaratomat a színek által is.

Úgy járjatok el, ahogy Jézus is tette,…. másoljátok le a Teremtést.
Ez akkor lesz maradéktalanul sikeres, ha szívetekben meghalljátok az Én hangomat, és befogadjátok a Szent Szellemet.
Így olyan tisztává válhattok, mint Jézus.

Sokszor hívlak Titeket, és örülök, hogy egyre többen meghalljátok.
Az igazi „áttörésre” azonban még várni kell,…. de nem tétlenül.  

Mindenki segíthet magán, ha:
-                     többször elcsendesedik egy békés helyen… ez az első kulcs.
-                     legyetek olyanok, mint a kisgyerekek….ez a második kulcs, … így belülről áraszt el a feltétel nélküli Bizalom,- a Hit,- a Szeretet….
-                     Jézusra tekintsetek…benne Vagyok Én is. Ez a harmadik kulcs.
-                     Ha így teszek, könnyebb lesz felismerni Hangomat – Lényemet…,
-                     Ez a felismerés jöhet gondolatban, látomásban, elragadtatásban, meditációban, vagy egyszerűen csak TUDOD… hogy Vagyok!

Hogy lehet ezt megvalósítani???

A napi életritmust alakítsd át úgy, hogy két rész legyen benne:
Egy a szellemi munkának,…. egy a fizikai tevékenységnek.
Hogy lehet ezt megcsinálni???
Beszéljétek meg közösen.

És a negyedik kulcs:
Írjátok le amit álmodtok, gondoltok, tesztek….
Akkor is kezd el a naplózást, ha nem érzed feladatodnak, ha nehezen indul.
Így tudsz minél tovább egységbe kerülni,- maradni Velem.
A részleteket már ismeritek Krizanténtól….

Aki Írnok,- vagy Tanító feladattal jött a Földre, abban él a vágy, hogy leírja és elmondja a kapott üzenetet, mert ez a dolga, belülről tudja, hogy így helyes. A többiek pedig kövessék az ő példájukat…

Naplózáskor gondolj arra is, hogy:
Amikor „adást fogadod”- akkor csak írj
-                     és ne azon gondolkodj, hogy mit-miért…
-                     mert nem tudod fogadni is,- és vizsgálni is az üzenetet egyidejűleg.
Ezek megbeszélése is fontos. Ez segít abban, hogy minden letisztuljon.

Ahogy a sorsotok áramlik,…. az maga a Teremtés.
A bölcs ember már tudja: mindig az a jó, ami éppen  megtörtént.
Csak azt kell vizsgálni, hogy: Mi,- mire tanított engem!!!
Ebből nem marad ki senki se.

Milyen is a sikeres Teremtés?.... olyan:
-          Amikor a gondolat teremtő ereje egységben van a szívetek rezgésével,
-          a feltétel nélküli szeretet állapotában, ítélkezés és elvárás nélkül,-
-          így helyezitek be amit elgondoltatok a Forrástérbe, és elképzelitek a megvalósult állapotot, és végül
-          boldogságot éreztek,- és megköszönitek azt, hogy már megvalósult.
A sikeres Teremtés sikerélmény….öröm…
A sikertelen…gond és bánat…

A gondok akkor jönnek elő, amikor eltávolodtok Tőlem, és külön utat kerestek.
Ha a Te gondolatod egyezik az Enyémmel, akkor könnyen valósul meg amire vágyakozol.
A Szellemi Világban bőség van, és ez a Földön is elérhető.
A tanításból tudjátok, hogy ez lehetséges: kérjetek és megadatik néktek.

Már csak azt kell tudni, hogy mit kérjek én, a földi ember???
Ami nekem jó,- ami a szűkebb – tágabb környezetemnek jó, ami a népemnek jó,….vagyis olyat:
Ami az egész Emberiségnek jó!!!
Az ilyen kérés egybecseng a Teremtő akaratával, és így könnyen megvalósul.

Ti a földi időben éltek, amiben egy állandó van csupán: A folytonos változás.
A Szellemi Valóság ezt az időt nem ismeri. Itt az Állandóság a jellemző.
Minden Örökké létezik….amíg át nem alakítja a még jobb állandóság…

Úgy tudtok csatlakozni az „állandó és változatlan” Égi- ”idő-térsíkokhoz”, hogy:
Vágyaitok – valamilyen módon - a Hozzám való közeledést szolgálják.
Ez a „vágy” tölti be minden Földre született szellemiséget eredendően.
Ez a vágy az örökké meglévő,- „állandó összetevője” a földi életnek is. 

Ilyenkor Alfa, Béta, Gamma és a többi nagy Szellem segítségével,- a szív-csakrák összehangolásával – létrejön a hatékony kapocs az Ég és a Föld között.
Óraműként szemléltetve olyan ez: mint amikor a kicsi fogaskerék csatlakozik a nagyhoz, - a központi-tengely által vezérelve - az „Örökmozgóban”.

Az eddigiekből is látszik, hogy: a Sikerélményhez sok kis fogaskerék összekapcsolódása kell.
A kudarc: minden más,….- ami nem a Siker -….de most csak a sikerrel foglalkozunk.

A Sikerhez vezető úton:

Fogadjátok az új energiákat: és tudatosan figyeljétek meg ezek hullámait, minőségét, gyógyító hatását, erejét, színét, szagát, stb.
Van olyan ható-energia, amit úgy éreztek, hogy – az álló testhelyzethez képest - függőlegesen érkezik, de ez csak a fizikai szinten való érzékelés.
A valóságban ez sokkal összetettebb, mint ahogy fel tudjátok fogni.
Vannak spirálisan hullámzó,- szétáradó,- sugár irányú,- körkörös,- vegyes formátumok, stb…
Mindegyiknek van hangja és színe is,…
Forog- ezért mágneses, és rezeg- ezért elektromos…..
A Mátrixban, ezek a teremtés idegszálai.
És ez egyben maga a Mátrix, az Élet Virága, a Szférák Zenéje.
Kapcsoljátok be az áramforrást!

Járjátok a Jézusi-utat: a feltétel nélküli szeretet,- az elfogadás,- az igazságosság,- a megbocsátás,- a szolgálat útját,…. mert Ő a Tanító,- Gyógyító,- Megváltó számotokra.

Legyen a te hited szerint – mondta Jézus.
Hited eredményezi a gyógyulást,- vagy hited hiánya a „szenvedést”.
Ezt Te választottad, de tudd: mindkettő a lélek fejlődését segíti,…. és ezek által kerültök közelebb Hozzám.
Ha így tesztek, test-lélek-szellem szintjén megtisztultok.
Ebben a munkában rendelkezésre áll a Hét színsugár hatalmának egy része, amely épít és lebont.

Csoport foglalkozáson próbáljátok ki:
Közös energia-gyakorlatban kapcsolódjatok a Krisztusi gyógyító-sugárhoz.
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy azon a napon milyen „szín” rezgését képviselitek?

A Színeket először a Csoporttal közösen tudjátok aktiválni.
A hét szín skálája arányos elosztásra kerül.
Ha valaki nem jelenik meg a foglalkozáson, egy másik személy átveszi szerepét. Ezért előfordulhat ülésrend változás.
Ebben a munkában is a Hiten és a Gyakorláson múlik minden.
Majd később – a megfelelően magas,- stabil rezgésszám mellett - egyénileg is működik,…. ha tiszta szív állapotba kerültök.
Természetesen ezt az Égi-energiát sem lehet ártó szándékkal használni.
A Bölcsek fokozott figyelemmel kísérik munkátokat.

Karácsonyig a Csoport által eddig használt:
Tűzvirág - Krizantén Energia-tölcsér még magasabb rezgéstartományba emelkedik a Szent Szellem fénye,- és hatóereje,- a tűzláng által.
A felemelkedés egy Égi-ajándék, ami egyben egy Földi-ünnep:
Ebben a munkában a változás örömének felfedezése Rátok vár.
Amennyire bíztok bennem: annak arányában működik az ajándék számotokra egyénileg is.

A saját lélek-kristályban benne van a Hét színsugár funkciója, generálásra vár, foglalkozzatok vele, tisztítás, felhangolás,….. Munkátokat a kristálykoponyák is segítik Alfa vezetésével.

A színskála belső tartalma:

O./ A Középpont: a vörös, fókusz-állapot, a Forrás ereje, a Fény.
A test újjászületésének lehetősége, ráhangolódás a gyógyulásra. 
1./ Az Isteni Akarat és Erő sugara: a kék szín: lerombolja a régi korlátokat és stabilizálja az újat. Az igazság tudása, a szelídség segítője, az igazság kimondása, a tanítás.
2./ Az Isteni Bölcsesség: a sárga, a megvilágosodást segíti. A tudás és intuíció használatát szorgalmazza.
3./ Az Isteni Szeretet, részvét: a rózsaszín, a Szentlélek támogatja,- oldja a szív keménységét, a bűntudatot, és a haragot. Segít önmagatok Krisztusi lényként való elfogadásában, az Egységtudat megélésében.
4./ Az Isteni Tisztaság és Tökéletesség: a fehér sugár. A fehér fényben az összes szín benne van. Segítségével a fizikai,- érzelmi,- mentális testek kristályai aktiválódnak.
5./ A Gyógyító sugár: a zöld szín által a test a szellemmel harmóniába lép.
6./ Krisztusi Szolgálat sugara: a bíbor-arany szín által, a Hit-és Béke megteremtése az élet minden területén valósággá válik.
7./  Isteni Teremtés: Az ibolya szín által,…
Kézbe lehet,- kell venni a saját sorsotokat, és együtt lehet működni a Mindenséggel.

A fénylő nyolcas gyakorlatban: a prána csatornába vezessétek a központi energia szálat, és kérjétek, hogy a meridián vonalakon át jusson el az erő minden sejthez.
Igazítsátok az új energiákhoz az agyi-idegkapcsolatokat.
Mindenben segítünk, így a harmadik szem használatában is.
Ez a Csoportban általában működik,…de van akinél akadozik.

A Csoportot segítő Nagyszellemek a teremtő energiákat közvetítik:
-          Jézus Krisztus vezet vissza minden embert a Teremtőhöz
-          Krizantén a szív állapotod éke, virága….
-          Kryon a mágneses mezők Ura…, 
-          Planetár az energiákat transzformálja, generálja.
-          Tűzvirág a Szent Szellem fényének rész,- közvetítője.

A Fényhez hozzá adjuk fokozatosan a Teremtés erőit.
Krizantén mindent megvilágít számotokra, Ő a szívetek kristályos-ékessége.
/A mágneses ékszerek használata segít a csatlakozásban, a fizikai észlelésben, viselése kúraszerűen ajánlott./

A szivárvány színek erejét jól tudjátok használni egészségmegőrzésre, a betegségek felszámolására, és más egyéb lehetősére.
Hangolódjatok rá ennek lekérdezésére...stb.
Szeressétek a színeket együtt,- és külön – külön, mert mindegyik magas rezgésszámmal emel fel a nagy Egységbe. A folyamatot a Bölcsek  irányítják.

A feketétől se féljetek, mert az egyensúlyhoz még szükségetek van az árnyék oldalra is.
/elszigeteltség, megbántottság érzése...stb /. Az ellenőrzés nélkül maradt túltöltött negatív energia romboláshoz vezet. Ezért legyetek tudatosak, és minél több időt a Fény teljességében töltsetek.
A Teremtésből egyik sem maradhat ki, egybeolvadnak és átalakulnak, örök szimbiózisban léteznek.

Gyakoroljátok a női energiák kiteljesedését. A tiszta ivóvíz fogyasztása, a megfelelő táplálkozás kialakítása a fizikai testnek épp úgy segít, mint a Lélek – Szellem szintjén a Szeretet befogadása,- kiárasztása, az Elfogadás gyakorlása, stb. A nőknél ezekhez csatlakozva tud hatni a Teremtő erők befogadása, működtetése, amely a Sikerélményhez vezet.

A Földön ma a Nők „ébrednek fel” hamarabb,- és a férfias hatóerőt akarják arra használni, hogy „gyorsan helyrehozzák” a férfiak által tönkre tett földi életet.
Holott csak a saját női energiájukhoz kapcsolva lehet,- és kell a Teremtés lassú üteméhez igazítani a változásokat.

Itt egy használható technika:
Keress előző életeidből egy - általad megélt - sikeres férfi szerepet: tükrözd át  a mai életbe az ott megismert,- gyakorolt energia kiárasztás módszerét. Így nem kell „idegen férfi energiát” befogadni, ami sokkal több akadályba ütközik a nők egója miatt.

Gondoljatok arra is, hogy:
Mindenki csak azt tudja maga köré kivetíteni, ami benne van.

Ezzel kezdődött a Világmindenség Teremtése is:
Az Atya - önmaga egy részét- maga köré kivetítette, hogy megismerhesse önmagát.

Ezért kell rendezni az élet alapvető kapcsolatait, ami körülvesz a hétköznapokban.
Úgy mint: a párkapcsolatot, a családot, a munkahelyet, a barátokat, stb…..

Hasznos segítséget nyújt az is:
Amikor a Csoport az Új - Föld meditációban behívja Ádám és Éva eredeti energia-mintáit. Ezzel javítja ki a mai fizikai testben lévő hibákat, hogy méltóképpen vehessen részt a Teremtésben.

A következő időkben a többsíkú gondolkodás és párhuzamos feladatvégzés várható.
Ezt évek óta készítitek elő, most már gyakorolni lehet…..

A csoportos gyógyításnál maradhat egyelőre a begyakorolt régi séma, amikor az egó által kéritek a test hibáinak megváltoztatását.
De e mellé vezessetek be egy Új gyógyítás protokollt.

Kezdjétek el egy órával előbb a gyógyító energiák befogadását, amint azt eddig tettétek.
A Forráshoz való csatlakozás után elindul a Center által irányított gyógyító folyamat, és az egyik tudatsíkon megvalósul.

Közben Ti párhuzamosan végezzétek a Csoport feladataihoz tartozó szükséges gyakorlatokat:
Ezzel időt tudtok spórolni, és már gyakoroljátok a több síkú cselekvést is.
Így 1 órán át álltok „csendes gyógyítás alatt” a Szent Szellem fényében.
/Természetesen előtte soroljátok fel, hogy a távolban lévők közül kinek kértek,- küldtök gyógyítást./
Amikor elhagyjátok a templomot figyeljetek arra, hogy minél tovább maradjatok a harmónia állapotában.
Ezt az időmegtakarítást tudjátok majd használni a Tudáskönyv írásakor is.
   
A Megváltó meditációban engedjétek el a felesleges,- negatív dolgokat.
Hívjátok be a pozitív ellentét párokat.
Egyre több csillagkapu nyílik meg, és árad Rátok az átalakítást segítő energia.
A Krisztusi Energiacsillag megérkezésével bennetek is Új Fény születik, amely Új Teremtőerővel szövi át a test 144 milliárd sejtjét.

A Szentlélek többszöri kiáradása spirális energia körökben ér el Benneteket.
Figyeljétek a mennyei kiáradást és „lovagoljátok meg” a Teremtő hullámok felemelő erejét.

Nem sokára eljön az idő, amikor:
Betöltöm Szent Szellememet minden arra alkalmas,- befogadó emberi testbe.
Még a legbűnösebb helyeket is felkeresem. Bárhol lehet olyan aki pont akkor ismeri fel az igaz utat, és megbánja addigi tetteit.

Ez lesz a Szent  Invázió, amikor is tömeges csodák,- és megtérések lesznek,…. mint Jézus idejében volt, amikor a Földön járt.

És ugye tudjátok, hogy :
A bosszú az ördög fegyvere.
A vallások palástjában,- Isten nevében gyilkolók: az ördög szolgái.
Ahogyan Jézus tanította: A vallás ördöge a legördögibb ördög.

Az Én eszközöm a Szeretet, a Türelem és a Megbocsátás.
Én senkit sem büntetek meg.
De megengedem bárkinek, hogy megtapasztalja a cselekedetei következményét, ha arra van szüksége a fejlődéséhez.

Az ártatlanokat legyilkoló hatalom részesei,- szolgái….,
A másokat,- és saját magát felrobbantó fanatikus…
Ezek az emberek maguk felett hoznak ítéletet.
Úgy szórják szét szellemi létüket is: ahogyan a saját,- és az ártatlan emberek testével tették.
Azonnal anyagba sűrűsödnek.

És a legnagyobb ilyen hatalmaskodók: anyagba rögzülnek…
Ez a szellemi halál.
Többet nem kerülhetnek vissza a Szellemi Valóság körforgásába.
Nem születnek újra sehova sem a Világmindenségben.

És itt bezárult a kör.
A Krizantén tanításból jól ismeritek:
Ahogyan az I. Teremtés kezdődött: és a rosszul gyakorolt szabad akarat miatt az I. bukás is bekövetkezett, amibe az Első Teremtett Szellemek 1/3-a bukott bele.
Azóta – a Ti időtök szerint – eltelt több száz milliárd év alatt az elbukott szellemiségek jelentős hányada felemelkedett, visszatért a Szellemi Valóság ciklusos körforgásába.

Ezért ne féljetek.
Bárhogy rázza bilincsét a Sátán, és fenyegeti a kishitűeket….
Az elbukottak még meglévő maroknyi része soha sem győzhet a 2/3-ad hűségesek, és azóta felemelkedettek sokasága fölött.
Hiszen Te magad is 2/3-ad részben a felemelkedett szellemi erővel vagy „kitöltve” és csak egyharmad részed a fizikai test.
Így annak hatalma csak akkor győzhet fölötted, ha Te magad is megengeded, arra vágysz.

Fogadjátok el a Bölcsek segítségét, bízzatok magatokban, mert csodálatos erővel rendelkeztek.
Saját életetek kovácsai vagytok: minden jól van úgy, ahogy elgondoltátok.
A Világmindenség nézőpontjából nincs rossz döntés, csak tapasztalás.

Teremtsetek egy Új Világot!

Ehhez adom Atyai Szeretetem Teremtő Erejét!

A Világmindenség Teremtője         

Üzenet érkezett: 2015.10.18.

Üzenetet írta: Inci és István