2015. december 20., vasárnap

A Teremtő üzente 2015 Karácsonyára
 A Teremtő üzenete
2015. év Karácsonyára

Drága Gyermekem!

Én Vagyok a Teremtőd! Én alkottalak a saját Szellememből.
Azt akarom, hogy harmonikusan működj a Test,- a Lélek- és a Szellem szintjén is. Tisztítsd ki a tudatodat, hogy szíved trónjára ülhessek, és így kérd segítségemet,…. szabad akaratodból.

Érzem, hogy vágyódtok felém, és ez örömmel tölt el.
Látom, hogy szorgalmasan dolgoztok fénymunkásként - szelíd alázattal,- szeretettel a szívetekben - az Én munkatársaimként.
Továbbra is ezt tegyétek, és így az igaz úton jártok.

Nagyon jó, hogy kiemelt figyelmet szenteltek a Teremtéstörténetnek a szellemi és a fizikai munkában is. Krizantén tanítása által közvetlenül a Forrásból kaptok útmutatást ehhez.

A Teremtés eredetét,- lényegét,- formáit mutatja meg a 24000 éves ciklikus körforgás, - és benne az egyes kultúrák változása. Ezt őrzik meg a szent könyvek,- legendák,- mondák is. /Lemúria, Atlantisz, Sumér, Egyiptom, Indiai, Maja…/stb.

Helyeslem, ha ezekről olvastok, tájékozódtok.
Kérdezzetek!!!.... Krizantén által Én mindig válaszolok.
Hasznos információt kaphattok, mivel sok Civilizációban,- sok testben éltetek,- tapasztaltatok. A begyűjtött tudás most is hasznosítható.

Ti már tudjátok, hogy senki sem születik véletlenül az adott országba. Az sem véletlen, hogy ebben a közösségben dolgoztok. A hálótervben mindent előre elterveztetek.

Az is jó, ha templomba jártok, és a Bibliát olvassátok.
Minden vallás tartalmazza legfontosabb törvényeimet.
De tudjátok, hogy:
A legszebb Templom az Ember Szíve, amely csordultig megtelt a Felém irányuló Szeretettel, és az Irántam érzett feltétel nélküli Bizalommal.
Ezt az állapotot nem könnyű elérni, ezért dolgozni kell.

Segít ebben, ha keresitek és egyeztetitek azokat a tanításokat, amik a közös igazsághoz tartoznak.
Nem a vallások különbözősége a fontos:
Hanem az Egy Istenbe vetett igaz Hit.

Örülök, hogy ezt elfogadtátok.
Ezért tudjátok befogadni más kultúrák Bölcs szellemi segítői által küldött fényenergiát is. Járhattok más-más utakon, de mégis hasonló szívdobbanással érkeztek hozzám,….fel a hegycsúcsra.
Ez a végső cél:
Vissza hozzám - a Teremtőbe.

Addig, amíg ideértek sok feladatot kell megoldani. A munka során néha összeterelnek benneteket egy időre,… máskor a küldetés szétválasztja a Csoportokat. Ha ezt észreveszitek, elfogadjátok, akkor sikerül együtt lenni,- és megteremteni a szellemi egységet olyankor, amikor arra szüksége van az egyének, vagy a közösségnek.

Még jobb lenne, ha a fizikai életben is  egységben tudnátok élni, kis közösségekben.
Ahogyan azt a korábbi faluközösségek kialakították.
Ma is így élnek azok, akik a Hozzám való kapcsolatot helyezik a hétköznapi élet középpontjába,…. például az Amisok.

Az ehhez szükséges „arányokat” azonban ma sem könnyű megtalálni.
De kellő tudással felismerhető, hogy:
Nem kell a hétköznapi életből száműzni a modern eszközöket
Nem kell lóval szántani, stb. - ahhoz, hogy Hozzám közel lehessetek.
Nem a kombájn,- a traktor, vagy a Tv,- és az internet, stb. az ördög eszköze…. Persze úgy is lehet használni bármelyiket.
És lehet úgy is, hogy Hozzám vezessen.
Mert Minden - ami a Világmindenségben létezik - ….Tőlem ered.

Legyetek játékosak. A szellemi erőkkel is lehet játszani.
Például kapcsolódjatok az Univerzumhoz, és gyakoroljátok a Fények játékát, élvezzétek a szivárvány színek áldásos hatását.
A Hét színsugár segítségével  hívjatok,- kérjetek… és megismerhetitek akaratomat a színek által is.

Úgy járjatok el, ahogy Jézus is tette,…. másoljátok le a Teremtést.
Ez akkor lesz maradéktalanul sikeres, ha szívetekben meghalljátok az Én hangomat, és befogadjátok a Szent Szellemet.
Így olyan tisztává válhattok, mint Jézus.

Sokszor hívlak Titeket, és örülök, hogy egyre többen meghalljátok.
Az igazi „áttörésre” azonban még várni kell,…. de nem tétlenül.  

Mindenki segíthet magán, ha:
-                     többször elcsendesedik egy békés helyen… ez az első kulcs.
-                     legyetek olyanok, mint a kisgyerekek….ez a második kulcs, … így belülről áraszt el a feltétel nélküli Bizalom,- a Hit,- a Szeretet….
-                     Jézusra tekintsetek…benne Vagyok Én is. Ez a harmadik kulcs.
-                     Ha így teszek, könnyebb lesz felismerni Hangomat – Lényemet…,
-                     Ez a felismerés jöhet gondolatban, látomásban, elragadtatásban, meditációban, vagy egyszerűen csak TUDOD… hogy Vagyok!

Hogy lehet ezt megvalósítani???

A napi életritmust alakítsd át úgy, hogy két rész legyen benne:
Egy a szellemi munkának,…. egy a fizikai tevékenységnek.
Hogy lehet ezt megcsinálni???
Beszéljétek meg közösen.

És a negyedik kulcs:
Írjátok le amit álmodtok, gondoltok, tesztek….
Akkor is kezd el a naplózást, ha nem érzed feladatodnak, ha nehezen indul.
Így tudsz minél tovább egységbe kerülni,- maradni Velem.
A részleteket már ismeritek Krizanténtól….

Aki Írnok,- vagy Tanító feladattal jött a Földre, abban él a vágy, hogy leírja és elmondja a kapott üzenetet, mert ez a dolga, belülről tudja, hogy így helyes. A többiek pedig kövessék az ő példájukat…

Naplózáskor gondolj arra is, hogy:
Amikor „adást fogadod”- akkor csak írj
-                     és ne azon gondolkodj, hogy mit-miért…
-                     mert nem tudod fogadni is,- és vizsgálni is az üzenetet egyidejűleg.
Ezek megbeszélése is fontos. Ez segít abban, hogy minden letisztuljon.

Ahogy a sorsotok áramlik,…. az maga a Teremtés.
A bölcs ember már tudja: mindig az a jó, ami éppen  megtörtént.
Csak azt kell vizsgálni, hogy: Mi,- mire tanított engem!!!
Ebből nem marad ki senki se.

Milyen is a sikeres Teremtés?.... olyan:
-          Amikor a gondolat teremtő ereje egységben van a szívetek rezgésével,
-          a feltétel nélküli szeretet állapotában, ítélkezés és elvárás nélkül,-
-          így helyezitek be amit elgondoltatok a Forrástérbe, és elképzelitek a megvalósult állapotot, és végül
-          boldogságot éreztek,- és megköszönitek azt, hogy már megvalósult.
A sikeres Teremtés sikerélmény….öröm…
A sikertelen…gond és bánat…

A gondok akkor jönnek elő, amikor eltávolodtok Tőlem, és külön utat kerestek.
Ha a Te gondolatod egyezik az Enyémmel, akkor könnyen valósul meg amire vágyakozol.
A Szellemi Világban bőség van, és ez a Földön is elérhető.
A tanításból tudjátok, hogy ez lehetséges: kérjetek és megadatik néktek.

Már csak azt kell tudni, hogy mit kérjek én, a földi ember???
Ami nekem jó,- ami a szűkebb – tágabb környezetemnek jó, ami a népemnek jó,….vagyis olyat:
Ami az egész Emberiségnek jó!!!
Az ilyen kérés egybecseng a Teremtő akaratával, és így könnyen megvalósul.

Ti a földi időben éltek, amiben egy állandó van csupán: A folytonos változás.
A Szellemi Valóság ezt az időt nem ismeri. Itt az Állandóság a jellemző.
Minden Örökké létezik….amíg át nem alakítja a még jobb állandóság…

Úgy tudtok csatlakozni az „állandó és változatlan” Égi- ”idő-térsíkokhoz”, hogy:
Vágyaitok – valamilyen módon - a Hozzám való közeledést szolgálják.
Ez a „vágy” tölti be minden Földre született szellemiséget eredendően.
Ez a vágy az örökké meglévő,- „állandó összetevője” a földi életnek is. 

Ilyenkor Alfa, Béta, Gamma és a többi nagy Szellem segítségével,- a szív-csakrák összehangolásával – létrejön a hatékony kapocs az Ég és a Föld között.
Óraműként szemléltetve olyan ez: mint amikor a kicsi fogaskerék csatlakozik a nagyhoz, - a központi-tengely által vezérelve - az „Örökmozgóban”.

Az eddigiekből is látszik, hogy: a Sikerélményhez sok kis fogaskerék összekapcsolódása kell.
A kudarc: minden más,….- ami nem a Siker -….de most csak a sikerrel foglalkozunk.

A Sikerhez vezető úton:

Fogadjátok az új energiákat: és tudatosan figyeljétek meg ezek hullámait, minőségét, gyógyító hatását, erejét, színét, szagát, stb.
Van olyan ható-energia, amit úgy éreztek, hogy – az álló testhelyzethez képest - függőlegesen érkezik, de ez csak a fizikai szinten való érzékelés.
A valóságban ez sokkal összetettebb, mint ahogy fel tudjátok fogni.
Vannak spirálisan hullámzó,- szétáradó,- sugár irányú,- körkörös,- vegyes formátumok, stb…
Mindegyiknek van hangja és színe is,…
Forog- ezért mágneses, és rezeg- ezért elektromos…..
A Mátrixban, ezek a teremtés idegszálai.
És ez egyben maga a Mátrix, az Élet Virága, a Szférák Zenéje.
Kapcsoljátok be az áramforrást!

Járjátok a Jézusi-utat: a feltétel nélküli szeretet,- az elfogadás,- az igazságosság,- a megbocsátás,- a szolgálat útját,…. mert Ő a Tanító,- Gyógyító,- Megváltó számotokra.

Legyen a te hited szerint – mondta Jézus.
Hited eredményezi a gyógyulást,- vagy hited hiánya a „szenvedést”.
Ezt Te választottad, de tudd: mindkettő a lélek fejlődését segíti,…. és ezek által kerültök közelebb Hozzám.
Ha így tesztek, test-lélek-szellem szintjén megtisztultok.
Ebben a munkában rendelkezésre áll a Hét színsugár hatalmának egy része, amely épít és lebont.

Csoport foglalkozáson próbáljátok ki:
Közös energia-gyakorlatban kapcsolódjatok a Krisztusi gyógyító-sugárhoz.
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy azon a napon milyen „szín” rezgését képviselitek?

A Színeket először a Csoporttal közösen tudjátok aktiválni.
A hét szín skálája arányos elosztásra kerül.
Ha valaki nem jelenik meg a foglalkozáson, egy másik személy átveszi szerepét. Ezért előfordulhat ülésrend változás.
Ebben a munkában is a Hiten és a Gyakorláson múlik minden.
Majd később – a megfelelően magas,- stabil rezgésszám mellett - egyénileg is működik,…. ha tiszta szív állapotba kerültök.
Természetesen ezt az Égi-energiát sem lehet ártó szándékkal használni.
A Bölcsek fokozott figyelemmel kísérik munkátokat.

Karácsonyig a Csoport által eddig használt:
Tűzvirág - Krizantén Energia-tölcsér még magasabb rezgéstartományba emelkedik a Szent Szellem fénye,- és hatóereje,- a tűzláng által.
A felemelkedés egy Égi-ajándék, ami egyben egy Földi-ünnep:
Ebben a munkában a változás örömének felfedezése Rátok vár.
Amennyire bíztok bennem: annak arányában működik az ajándék számotokra egyénileg is.

A saját lélek-kristályban benne van a Hét színsugár funkciója, generálásra vár, foglalkozzatok vele, tisztítás, felhangolás,….. Munkátokat a kristálykoponyák is segítik Alfa vezetésével.

A színskála belső tartalma:

O./ A Középpont: a vörös, fókusz-állapot, a Forrás ereje, a Fény.
A test újjászületésének lehetősége, ráhangolódás a gyógyulásra. 
1./ Az Isteni Akarat és Erő sugara: a kék szín: lerombolja a régi korlátokat és stabilizálja az újat. Az igazság tudása, a szelídség segítője, az igazság kimondása, a tanítás.
2./ Az Isteni Bölcsesség: a sárga, a megvilágosodást segíti. A tudás és intuíció használatát szorgalmazza.
3./ Az Isteni Szeretet, részvét: a rózsaszín, a Szentlélek támogatja,- oldja a szív keménységét, a bűntudatot, és a haragot. Segít önmagatok Krisztusi lényként való elfogadásában, az Egységtudat megélésében.
4./ Az Isteni Tisztaság és Tökéletesség: a fehér sugár. A fehér fényben az összes szín benne van. Segítségével a fizikai,- érzelmi,- mentális testek kristályai aktiválódnak.
5./ A Gyógyító sugár: a zöld szín által a test a szellemmel harmóniába lép.
6./ Krisztusi Szolgálat sugara: a bíbor-arany szín által, a Hit-és Béke megteremtése az élet minden területén valósággá válik.
7./  Isteni Teremtés: Az ibolya szín által,…
Kézbe lehet,- kell venni a saját sorsotokat, és együtt lehet működni a Mindenséggel.

A fénylő nyolcas gyakorlatban: a prána csatornába vezessétek a központi energia szálat, és kérjétek, hogy a meridián vonalakon át jusson el az erő minden sejthez.
Igazítsátok az új energiákhoz az agyi-idegkapcsolatokat.
Mindenben segítünk, így a harmadik szem használatában is.
Ez a Csoportban általában működik,…de van akinél akadozik.

A Csoportot segítő Nagyszellemek a teremtő energiákat közvetítik:
-          Jézus Krisztus vezet vissza minden embert a Teremtőhöz
-          Krizantén a szív állapotod éke, virága….
-          Kryon a mágneses mezők Ura…, 
-          Planetár az energiákat transzformálja, generálja.
-          Tűzvirág a Szent Szellem fényének rész,- közvetítője.

A Fényhez hozzá adjuk fokozatosan a Teremtés erőit.
Krizantén mindent megvilágít számotokra, Ő a szívetek kristályos-ékessége.
/A mágneses ékszerek használata segít a csatlakozásban, a fizikai észlelésben, viselése kúraszerűen ajánlott./

A szivárvány színek erejét jól tudjátok használni egészségmegőrzésre, a betegségek felszámolására, és más egyéb lehetősére.
Hangolódjatok rá ennek lekérdezésére...stb.
Szeressétek a színeket együtt,- és külön – külön, mert mindegyik magas rezgésszámmal emel fel a nagy Egységbe. A folyamatot a Bölcsek  irányítják.

A feketétől se féljetek, mert az egyensúlyhoz még szükségetek van az árnyék oldalra is.
/elszigeteltség, megbántottság érzése...stb /. Az ellenőrzés nélkül maradt túltöltött negatív energia romboláshoz vezet. Ezért legyetek tudatosak, és minél több időt a Fény teljességében töltsetek.
A Teremtésből egyik sem maradhat ki, egybeolvadnak és átalakulnak, örök szimbiózisban léteznek.

Gyakoroljátok a női energiák kiteljesedését. A tiszta ivóvíz fogyasztása, a megfelelő táplálkozás kialakítása a fizikai testnek épp úgy segít, mint a Lélek – Szellem szintjén a Szeretet befogadása,- kiárasztása, az Elfogadás gyakorlása, stb. A nőknél ezekhez csatlakozva tud hatni a Teremtő erők befogadása, működtetése, amely a Sikerélményhez vezet.

A Földön ma a Nők „ébrednek fel” hamarabb,- és a férfias hatóerőt akarják arra használni, hogy „gyorsan helyrehozzák” a férfiak által tönkre tett földi életet.
Holott csak a saját női energiájukhoz kapcsolva lehet,- és kell a Teremtés lassú üteméhez igazítani a változásokat.

Itt egy használható technika:
Keress előző életeidből egy - általad megélt - sikeres férfi szerepet: tükrözd át  a mai életbe az ott megismert,- gyakorolt energia kiárasztás módszerét. Így nem kell „idegen férfi energiát” befogadni, ami sokkal több akadályba ütközik a nők egója miatt.

Gondoljatok arra is, hogy:
Mindenki csak azt tudja maga köré kivetíteni, ami benne van.

Ezzel kezdődött a Világmindenség Teremtése is:
Az Atya - önmaga egy részét- maga köré kivetítette, hogy megismerhesse önmagát.

Ezért kell rendezni az élet alapvető kapcsolatait, ami körülvesz a hétköznapokban.
Úgy mint: a párkapcsolatot, a családot, a munkahelyet, a barátokat, stb…..

Hasznos segítséget nyújt az is:
Amikor a Csoport az Új - Föld meditációban behívja Ádám és Éva eredeti energia-mintáit. Ezzel javítja ki a mai fizikai testben lévő hibákat, hogy méltóképpen vehessen részt a Teremtésben.

A következő időkben a többsíkú gondolkodás és párhuzamos feladatvégzés várható.
Ezt évek óta készítitek elő, most már gyakorolni lehet…..

A csoportos gyógyításnál maradhat egyelőre a begyakorolt régi séma, amikor az egó által kéritek a test hibáinak megváltoztatását.
De e mellé vezessetek be egy Új gyógyítás protokollt.

Kezdjétek el egy órával előbb a gyógyító energiák befogadását, amint azt eddig tettétek.
A Forráshoz való csatlakozás után elindul a Center által irányított gyógyító folyamat, és az egyik tudatsíkon megvalósul.

Közben Ti párhuzamosan végezzétek a Csoport feladataihoz tartozó szükséges gyakorlatokat:
Ezzel időt tudtok spórolni, és már gyakoroljátok a több síkú cselekvést is.
Így 1 órán át álltok „csendes gyógyítás alatt” a Szent Szellem fényében.
/Természetesen előtte soroljátok fel, hogy a távolban lévők közül kinek kértek,- küldtök gyógyítást./
Amikor elhagyjátok a templomot figyeljetek arra, hogy minél tovább maradjatok a harmónia állapotában.
Ezt az időmegtakarítást tudjátok majd használni a Tudáskönyv írásakor is.
   
A Megváltó meditációban engedjétek el a felesleges,- negatív dolgokat.
Hívjátok be a pozitív ellentét párokat.
Egyre több csillagkapu nyílik meg, és árad Rátok az átalakítást segítő energia.
A Krisztusi Energiacsillag megérkezésével bennetek is Új Fény születik, amely Új Teremtőerővel szövi át a test 144 milliárd sejtjét.

A Szentlélek többszöri kiáradása spirális energia körökben ér el Benneteket.
Figyeljétek a mennyei kiáradást és „lovagoljátok meg” a Teremtő hullámok felemelő erejét.

Nem sokára eljön az idő, amikor:
Betöltöm Szent Szellememet minden arra alkalmas,- befogadó emberi testbe.
Még a legbűnösebb helyeket is felkeresem. Bárhol lehet olyan aki pont akkor ismeri fel az igaz utat, és megbánja addigi tetteit.

Ez lesz a Szent  Invázió, amikor is tömeges csodák,- és megtérések lesznek,…. mint Jézus idejében volt, amikor a Földön járt.

És ugye tudjátok, hogy :
A bosszú az ördög fegyvere.
A vallások palástjában,- Isten nevében gyilkolók: az ördög szolgái.
Ahogyan Jézus tanította: A vallás ördöge a legördögibb ördög.

Az Én eszközöm a Szeretet, a Türelem és a Megbocsátás.
Én senkit sem büntetek meg.
De megengedem bárkinek, hogy megtapasztalja a cselekedetei következményét, ha arra van szüksége a fejlődéséhez.

Az ártatlanokat legyilkoló hatalom részesei,- szolgái….,
A másokat,- és saját magát felrobbantó fanatikus…
Ezek az emberek maguk felett hoznak ítéletet.
Úgy szórják szét szellemi létüket is: ahogyan a saját,- és az ártatlan emberek testével tették.
Azonnal anyagba sűrűsödnek.

És a legnagyobb ilyen hatalmaskodók: anyagba rögzülnek…
Ez a szellemi halál.
Többet nem kerülhetnek vissza a Szellemi Valóság körforgásába.
Nem születnek újra sehova sem a Világmindenségben.

És itt bezárult a kör.
A Krizantén tanításból jól ismeritek:
Ahogyan az I. Teremtés kezdődött: és a rosszul gyakorolt szabad akarat miatt az I. bukás is bekövetkezett, amibe az Első Teremtett Szellemek 1/3-a bukott bele.
Azóta – a Ti időtök szerint – eltelt több száz milliárd év alatt az elbukott szellemiségek jelentős hányada felemelkedett, visszatért a Szellemi Valóság ciklusos körforgásába.

Ezért ne féljetek.
Bárhogy rázza bilincsét a Sátán, és fenyegeti a kishitűeket….
Az elbukottak még meglévő maroknyi része soha sem győzhet a 2/3-ad hűségesek, és azóta felemelkedettek sokasága fölött.
Hiszen Te magad is 2/3-ad részben a felemelkedett szellemi erővel vagy „kitöltve” és csak egyharmad részed a fizikai test.
Így annak hatalma csak akkor győzhet fölötted, ha Te magad is megengeded, arra vágysz.

Fogadjátok el a Bölcsek segítségét, bízzatok magatokban, mert csodálatos erővel rendelkeztek.
Saját életetek kovácsai vagytok: minden jól van úgy, ahogy elgondoltátok.
A Világmindenség nézőpontjából nincs rossz döntés, csak tapasztalás.

Teremtsetek egy Új Világot!

Ehhez adom Atyai Szeretetem Teremtő Erejét!

A Világmindenség Teremtője         

Üzenet érkezett: 2015.10.18.

Üzenetet írta: Inci és István

2015. május 22., péntek

Szűzanya üzente 2015. 05.015.Szűzanya üzenete
2015.05.15.


Az Égi-világgal való kapcsolatod valójában soha sem szűnik meg, csak az fordulhat elő, hogy  mellőzöd a Teremtőhöz kapcsolódást, mert azt gondolod, hogy a saját erődből meg tudsz oldani mindent.
Ha igazán mélyen a szívedbe tekintesz: azonnal felismered, hogy ez egy hibás gondolat, és kerülő utakhoz, nehézségekhez, megpróbáltatásokhoz vezet.

Legyen számotokra példa és tanítás az Én életem, és az, hogy mikor jutottam el az Isteni Igazság felismeréséhez. /Szűzanya:2005 Karácsonyi üzenete./

Nektek még ebben a földi-életben megadatik az Isteni Kegyelem ajándéka, hogy változhattok, tanulhattok és magasabb rezgésszámra emelkedhettek.

Drága Gyermekeim!
Tudom és érzem minden rezzenéseteket. Elismerem, hogy senkinek sem könnyű a mindennapi életben.
Imáitok megérintik anyai-szívemet és segítem, hogy a Szentháromságig érjenek.
Legyetek egészen biztosak abban, hogy így Mennyei Atyátok is hallja!

Ne könyörögjetek, mert az negatív energiát termel.
Ne csak sablonosan imádkozzatok,…mert az csak kopogtatás az ajtón.

Csendes beszéddel mondjátok el amit szeretnétek, és köszönjétek meg azt, hogy:
A Teremtő máris megadta, amit kértetek.
Hátráltatja a fejlődést, hogy mindent túl komplikáltok és kevés a hit bennetek.
Ehelyett: feltétel nélkül bízzatok a Teremtőben, mert Szeretete Örök és Végtelen.

Szeretettel forduljatok az Emberek felé is, SZOLGÁLATTAL:
Abban segítsetek, hogy a jót tehessék!

Ne keseredjetek el, ha elsőre nem értik meg szavaitok értelmét.
Ti csak haladjatok a kijelölt Jézusi úton.

Mindenkihez egyenként jön el a felismerés ideje, ezt nem lehet siettetni, csak támogatni.
Aki elutasítja,…legyetek türelmesek vele, és várakozzatok: Ő fog szólni ha megérett rá.

A Szent - Szellem szikrája minden lényben ott van és tevékenykedik, nem fog senki elveszni. De lehet, hogy más közegbe kerülve találja magát, mivel gondolatai,- és cselekedetei következményét meg kell tapasztalnia.

Válasszátok a Fényt, mert Isten védelmében csodálatos dolgok történnek veletek!
Akik átélték ezt, meséljék el a többieknek, így tegyetek tanúságot: hirdessétek Isten dicsőségét! Örüljetek egymás örömének, természetesen, önzetlenül.
A sok pozitív gondolat segíti az Emberiség közös gyógyulását is.

Vessétek a Krizantén tanítás magvait. Ezzel lehet az embereket felébreszteni.
Van olyan, akinél ez túl sok energiát generál először.
Ha ezt tapasztalod, akkor előbb beszélj neki az Angyalokról és a csodákról.

Bizony még sok lélek álomvilágban szendereg.
Csak akkor fordulnak Istenhez, ha nagy bajba kerülnek, vagy kemény sorscsapás éri őket.
Ennek okait már megtanultátok, és másokat is elláthattok jótanácsokkal.
Kinek milyen a döntése, olyan lesz a gyógyulása.
Mindenkinek legyen az ő hite szerint.
Az eredmény megvalósulása néha várat magára,…. Ugye értitek, és érzitek?!

A jóléthez könnyű hozzászokni.
Akik boldogan élnek – sokszor - eszükbe se jut megköszönni a Mindenható gondviselését, szeretetét. Észre sem veszik az Égiek jelzéseit általában, …
De hála a Teremtőnek egyre több az ébredő ember,…. és ez már nem kivételes.

Jézus tanításából tudjátok, hogy – az ok és okozat törvénye alapján - saját döntésed következménye az egész életed minősége.
Gondolataid teremtenek mindent, amire szükséged van és….„amire nincs”.
Ez váltakozik az Isteni szeretet-tengerében…ciklikus körforgásban.

Örüljetek ha döntésetek eredményes. Az se baj, ha tévedtek. …
De ugye tudjátok,?.... mindennek van hatása, következménye.

A feladatokat tekintsétek megtapasztalásnak.
Ha rossz történik…ne maradjatok sokáig a kibillent állapotban.
Mindig a középpontot keressétek, ölelkezzetek a Fénnyel, építsetek Egységet!

Az aktuális dolgokat oldjátok meg a „Most-ban” úgy, ahogy akkor érzitek:
Mert ez a megoldás az adott pillanat tudati állapotát tükrözi.
Erre van mindenkinek szüksége a földi életben. Csak ebből lehet tanulni.

És őszintén válaszoljatok magatoknak:
Döntésemmel, választássommal nem okoztam másnak fájdalmat???
És így közelebb kerültem Istenhez?

Az Isteni Igazság és Bölcsesség törvényét úgy sem lehet kikerülni.
Csak azt tegyétek, amit önmagatokkal szemben is elvártok!

Kérjetek bocsánatot, ha felismeritek a tévedést.
Lelke erejét mutatja az, aki így tesz…és kinyitja a kaput a szeretet előtt.
A harag negatív erőt gerjeszt: a szeretet fénnyel simogat,…. erre figyeljetek.

A földi életben most nagy káosz van, ettől fél mindenki.
Mint tudjátok ez is egy paradoxon. Hatalmas erő rejlik benne.

Az a fontos, hogy a pozitív pólussal egyesülj, akkor kilábalsz a nehézségekből és meglovagolhatod az energia hullámokat. Ez vezet az előrehaladáshoz.

Amit ma gondolsz és teszel: az lesz a jövőd alapja.
Légy bátor, erős,- és kreatív, hogy a Teremtés-tüzében megújulhasson minden.

A változásért már nagyon sok fénymunkás dolgozik - többek között Ti is - akik a jóra - szépre törekednek. Abban tudtok segíteni, hogy más is ezt tehesse. Ez az igazi önzetlen szolgálat.

E munkáért csodálatos Isteni Kegyelemben van részetek: Atyátok személyes munkatársai lehettek a Társteremtésben.
Boldog mosollyal fogadja, hogy ezt Ti szabad akaratból választottátok.
Ezáltal még több lehetőség nyílik meg számotokra.
Kérjetek és megadatik!

Földanyátok kéri, hogy vele is beszélgessetek és vigyázzatok a Földre és teremtményeire.

Mária Magdolna is veletek van, segíti a női energiák kiteljesedését. Arra bíztat, hogy forduljatok hozzá a társkapcsolati problémákkal. Kérjétek meg, hogy a harmónia megteremtéséhez adjon útmutatást.

Az Égi-üzenetek nem egy emberhez érkeznek.
Mindenki kap üzenetet, jelzéseket.
Ébredjetek fel e téren is.
Nagyon sok információ, jelzés érkezik felétek: csak meg kell hallani, le kell írni,…és kérni kell, ezt is.
Próbálkozzatok, és ne adjátok fel könnyedén.
Én is mindenkihez szólok de kevesen veszik észre.

Tegyetek tanúságot hitetekről mások előtt is.
Az örömöt - bánatot osszátok meg…
Persze semmi sem kötelező. Mindenki úgy tegyen, ahogy jónak érzi.

Ti  már értitek: akit a Szent-lélek tüze megérint, azt mások is észreveszik.
Látványos lesz, a kitárulkozás.
Elszáll a titok fojtogató félelme, és a fénymunkás önként mondja el a vele történt csodát.

Több Nagyszellem támogatja munkátokat, és továbbiak várakoznak, hogy segíthessenek.
Fogadjátok Őket szeretettel, ne morgolódjatok, hogy minek ez a sok vendég.

Találjátok meg a tanításokban a közös Jézusi pontokat, mint például: a földi-világban a Jóga-mesterek. Ők is különbözőek, de egy a közös bennük:
Istenhez kapcsolódnak és a Test-lélek-szellem harmóniáját kívánják elérni.

Bízzatok a Teremtő gondviselésében, és Szent Fiam támogatásában, kérjétek Áldását!

Köszönöm, hogy figyeltetek rám.
Anyai Szeretetem Fényével ölelek Benneteket!
                                                                                              Szűzanya
2015.05.15.
Inci

 
Szűzanya üzente 2005 Karácsonyára!

A karácsonyt az emberek a Szeretet ünnepeként tartják nyilván.
A fizikai létben nekem ez a nap a szeretet mellett a félelem, a rettegés, a fájdalom és a harag hosszú éveit hozta el fiam megszületésével.

Csak  mennybemenetele utáni szellemi visszatérése hozta meg számomra az anyaság és Istenszeretet együttes boldogságát, mellyel az elvárás nélküli tiszta szeretethez, Istenhez tudtam emelkedni.

Azzal, hogy megértettem az Isteni terv fontosságát, és benne az ember igazi üdvözítő szerepét, megszűnt a fájdalom, a félelem és a sértettség érzése, és átadta helyét a már mindent betöltő , fenntartó és alkotó szeretetnek.

Tegyétek félre félelmeiteket, büszkeségeteket, sértődöttségeteket, és akkor azok helyét is szeretet fogja betölteni.

A szeretet a fény! Ahol csak szeretet van, ott csak a fény létezik. És ugye tudjátok! Ahol minden oldalról árad a fény, ott nincs árnyék. Ahol csak fény lakozik, ott csak a szeretet létezik, és ahol csak szeretet létezik, ott meg megszűnik a Halál.

Megáldalak titeket a szeretet vágyával, és áldom a szeretet felé irányuló utatokat.

2014. november 20., csütörtök

Változó idők

Változó idők!

Változó idők!

Közel 15 évvel ezelőtt hallottam,. olvastam először Krizantén üzenetében az Emberiség fejlődésének 24 - 26000 éves ciklusairól. Még felfogni sem tudtam, hogy mi minden van ebben elrejtve. Milyen hatással van ez az ember mindennapi életére.

A benne rejlő részletekről viszonylag könnyebb beszélni.

Krizantén tanítása alapján tudjuk, hogy a Teremtő egy „kilégzése és belégzése” jelenik meg ebben a 24000 évben…. elméletileg.

Mivel mi emberek percenként akár 10-né is többször lélegzünk ki-be, ezért maga az esemény-fogalom is nehezen értelmezhető.

Természetesen ez is egy jelkép csupán.

A tartalma az, hogy a középponttól való távolodás és a visszatérés történik meg ilyenkor az egész Létező Mindenségben.
Vagyis a 8 Világegyetem 16 Dimenziójában – másként megközelítve mind a 144 Univerzumban így játszódik le a folyamat.   

Miért? Kérdezzük Krizantén tanítását alkalmazva….

Miért van szükség erre a folyamatos ki,- és visszaáradásra???

Mert ez az élet alapja.
A mozgás, az energia áramlása,- áramoltatása, a változás, az újabb tapasztalatok megszerzése,….stb.

Ha a mikró-világból indulunk ki, akkor tudjuk - Krizantén tanításából - hogy minden egyes „atommag”  - vagyis az önálló energiával bíró legkisebb értelmes egység - rendelkezik a Teremtő által belé helyezett „tudással”, a saját cselekvési programjával.

A gömbszerkezet közepén lévő magból egy kis „energia léggömb” szabadul ki, és elindul kifelé. Bele ütközik a gömb külső héjába, és onnan visszaverődve, vissza tér a középponthoz.
Azt „megböki” vagyis aktiválja.
Ezzel elindít egy újabb energia kiáradást, amely ugyanezt a folyamatot viszi végbe… állandóan ismétlődve…amíg az energia tart…
Erről már beszéltünk korábban.

Ebből láthatjuk, hogy a Teremtő megalkotta  a Világmindenség teremtése során az „örökmozgót” ami soha nem nyugszik, soha nem áll le, és örökké tart.

Ennek az örökké tartó folyamatnak a lényege és a megjelenése maga a mozgás, a változás, a fejlődés…..
Ez az energia áramlás alapja.

Ha ezt valaki végig gondolja, akkor láthatja, hogy maga az energia sem korátok nélküli, nem a Newtoni fizikában tanult egyenes irányú állandó mozgás a közép-pontól való folyamatos távolodással együtt!!!

Ezért is hibás a Nagy Bumm modellje, a „tudósok” elképzelés a Világmindenség keletkezéséről.

Miért?
Mert a robbanás nem intelligens, nem szabályozott, nem ritmusos, hanem egyszeri és véges,- „vak kiáradás” amiből az energia vesztés,- lassulás,- megállás periódusok után az egy pontba való visszazuhanás….vagyis a Nagy Reccs következne.
Ez egyben a Világmindenség kezdetét és végét jelentené….

A Szellemi Világ valósága azonban teljesen más.

Nincs véletlen,- nincs korlátlan,- nincs értelmetlen kiáradás, és visszatérés se….

Csak szabályozott, célszerű, minden mozzanatában végig gondolt, energia takarékos, csodálatos Teremtés létezik amelyben az Örök Változás sem öncélú.

Nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el.

Mi a célja az állandóan ismétlődő „ki,- és belégzésnek” a 24000 éves ciklusok periodikus változásának???

Itt vissza kellene nyúlni az Első Teremtés és az első bukás, valamint a Második Teremtés és a második bukás történéseihez.

Ezeket a blogon már részletesen feldolgoztuk korábban, így csak hivatkozok arra, hogy akit ennek teljes megértése érdekel, úgy megtalálja a 2010 évi és a későbbi írásokban ezen a blogon a Teremtés történetek leírásában. .

A lényege azonban röviden is összefoglalható:

Az első és második bukás során a Szellemi Valóságból kihullott,- és az anyagba sűrűsödött lelkiségek, szellemi lények visszatérésének segítését kapta feladatul az EMBER.

A Teremtő a bukásukat  nem akadályozhatta meg, mert ezzel megsértette volna a szabad akaratú cselekvést, és azt is,  hogy tettei következményét  mindenki maga viseli….
De a bukottakon segíteni akar, és ehhez a feladathoz teremtette meg az Embert.

A segítés legfőbb eszköze a SZERET kiárasztása, az összefogás, stb., az egység megteremtése….
Erről is bőven van írásbeli anyag a blogon.

Maga az Ember is számtalanszor bukott,- bukhatott ebben a munkában, mivel a Teremtőhöz vezető utat a Fátyollal letakart elme nem látja a Földi világban.
A leszületés előtt azonban minden Ember ezt vállalta azért, hogy itt lehessen a Földön, és szolgálhassa,- segítse a Teremtő akaratának megvalósulását.

Csak a szívünkben keletkező vágyak, - a felemelkedést szolgáló gondolatok - fizikai megélése során szerzett tapasztalatok alapján fejlődik maga a Lélek az egyes földi életek alatt, egymást követően. /Természetesen ez egy leegyszerűsített modell./

Mennél több tapasztalatot szerez, annál jobban látja és tudja, hogy nem lehet a földi élet célja az evés-ivás, szaporodás, hatalmaskodás, földi örömök habzsolása….. önmagában….
Ennél több egy ember életének célja és feladata…..

És az életek sorozata rávezeti az Emberek sokaságát arra, hogy :
A Szeretet, Elfogadás és Igazságosság,….. Isten törvényeinek betartása a legfontosabb.
Az így leélt  földi élet vezet a felemelkedéshez.  

Ez a folyamat olyan, mint a szőlő szüretelése, – a must erjedése –  és a bor létrejötte….

Isten gyönyörű napsugara által növekedő-érlelődő szőlő szem sem látja előre, hogy: összezúzzák, ledarálják, kádba öntik a többivel együtt…..
Hogy olyan lesz, mint a zavaros,- erjedő,- fortyogó „moslék” vagyis a kilátástalan KÁOSZ állapotába kerül….

De ebben a zűrzavarban indul el az Új Létforma, a bor kialakulása…..

Mert a KÁOSZ mindig elvégzi azt a munkát, amit mi nem szeretünk,- nem akarunk,- és nem is tudunk.
Összetöri a régi,- idejétmúlt gondolati,- és energia mezőket, életformát,- stb.
És mindig tartalmazza azt az egy szikrát, amiből az Új Létforma kialakul…

És megtörténik a csoda, a bor és a seprő szétválása, elkülönülése…..

Vagyis a Lélek tisztulása, a duál-lélekpárok Szellemé egyesülése, felemelkedése arra a rezgés-tartományba, ahonnan a Dimenzió váltás folyamányaként eljutnak az Új Földre. 

Hát ez az értelme a 24000 éves ciklusoknak is.
A benne lévő négy 6000 éves civilizáció – ami lehet sokkal rövidebb, ha bekövetkezik az adott civilizáció idő előtti felemelkedése,- vagy bukása – adja a keretet – a kádat – a „leszüretelt” Lelkek átalakulásához.
Erről is több írásban beszéltem már a blogon.

A 24000 éves ciklus végén mindig mérleg készítés történik.

Nem világvége…
Nem végítélet,…
Csak  mérleg….ki hol tart…ki melyik tartományba kvalifikálta önmagát….

Felemelkedett a bor szintjére???
Vagy lesüllyedt a seprőbe???
Csak önmagának köszönheti az eredményt.

Isten nem büntet, de megengedi, hogy mindenki azt szüretelje le,- és oda jusson,- amit maga -  magának teremtett!!!

Ez így nagyon szép, és kerek….de mi értelme van erről beszélni most 2014 évben???

Az Ember – mint a többlet Szeretet energia termelésére létrehozott értelmes eszköz Isten kezében – nem egyedül részese,- és tárgya ennek a fejlődésnek.
Maga a Föld, vagyis Földanya is a fejlődés útját járja a rajta élő Emberiséggel együtt.

Krizantén erről így tanított minket:

„Földetek, mint szellemiség-élőlény, ugyancsak a fejődés útjára lépett. Mint tudjátok a felkészülés időszaka 2011-ig tart. 2011. az Isten felé elindulás, az újjászületés kezdete és lehetősége minden arra érdemes ember és a Földanya számára.”

Másutt pedig:
„Ne feledjétek! 2011 március 26-án elindulás Isten felé, és ez az újjászületés lehetőségének kezdet is, azért sokan legyetek.”

A 24000 éves ciklus bezárása pedig 2101. dec. 31-én 24 órakor történik meg, és
2102. január 1-én 0 órakor DIMENZIÓ VÁLTÁS…
Erről sok szó esett már a blogon.

A tömörítés érdekében most nem fektettem nagyobb hangsúlyt az anyagba sűrűsödött lelkek visszatérésének témájára, de természetesen ez a szeretet energia kiárasztásának egyik legfontosabb célja.
Erről azonban sok szó esett már a blogon, és újabb cikk írására készülök.


Kedves Olvasó!

Eddig tartott az előzetes ismeretek összegyűjtése ahhoz, hogy a most esedékes mondanivaló egyáltalán érthető legyen:

Mit jelent manapság a fenti történések sorozata az Emberiség életében!!??

Aki megfigyeli az említett időtartamokat láthatja, hogy a 24000 éves cikluson belül – nagyvonalúan számolva – 23910 évig tart a közép-pontól való lassú kiáradás – vagyis a kilégzés….
És mindössze 90 év a visszatérés, a belégzés villámgyors üteme.

Ha ezt az aránypárt a 24000 és a kb. 100 év adataival hasonlítjuk egymáshoz akkor azt láthatjuk, hogy 240/1 időegység a számtani alapja.

Vagyis a közép-pontól való kiáradás hosszú és lassú folyamatában adott lehetőségek rengetege állt a bukás állapotában lévő Ember rendelkezésére ahhoz, hogy önmagát javítsa, képezze, és felkészítse a felemelkedésre.

Most azonban már 240-szer gyorsabban száguldunk visszafelé a Teremtő köré – már akik a lehetőségeket jól kihasználták, vagy most ezen dolgoznak saját magukon.

Ez a száguldó idő a mai életünkben mindenre rányomja a bélyegét.

Krizantén így magyarázta:
Ez olyan mint a csúzlizás….
Kihúzod a csúzli gumiját, hosszan, gondosan célzol….és ha elengedted….
egy pillanat alatt visszatérsz….

Mindenki érzi ezt a száguldást….saját életében épp úgy, mint a társadalom történéseiben…

Szinte semmire sincs idő….máris az új feladat felé kell fordulni….
Sokszor még el sem végeztem az új feladatot, amikor már látom, hogy még újabb jön felém….
És nincs megállás, nincs kiszállás, olyan, mint a mókuskerék…..

Hát ilyen a világunk….ha kicsiben,- ha nagyban nézzük, egyaránt!!!

És hol van a kijárat???
Hogyan lehet ebből a hajszából kilépni???

Hol van egy biztos pont, egy olyan folyamat, amihez nyugodtan lehet alkalmazkodni, betanulni, megismerni, begyakorolni, normális ütemben dolgozni????
Ahogyan ma, ugyanúgy holnap,- és holnapután,-…… vagyis kiszámíthatóan hosszan, tartósan, azonos feltételekkel, stb….

Ugye milyen ismerős kérdések???

Ezt kérik számon az emberek a főnöktől, amikor újabb és újabb feladatokkal áll elő!!!

Ezt kérik számon a vállalkozók a kormányoktól, amikor a folyton változó adórendeleteket, pályázati feltételeket, stb. kifogásolják…

Milyen kormány az, amelyik ennyit sem ért meg, hogy az egész társadalomnak, nyugodt, és békés feltételekre van szüksége ahhoz, hogy „jól” felkészülhessen és békésen végezhesse a munkáját, életét…
Ehhez évekre előre kellene tudni a szabályokat, hogy alkalmazkodni lehessen hozzájuk!!!

Hát igen….
Ilyen feltételek volnának jó akkor, ha már kialakult volna a felemelkedett társadalom rendje, szerkezete:
-                     Ha működne a tolerancia, az egymásra figyelés,- az egymás segítése,- stb….
-                     Ha az emberek között áradna a Szeretet, és az Elfogadás, és ez alap-szabály lenne…
-                     Ha mindenütt természetes lenne az Igazságosság….
-                     Legalább ez a három….és
-                     A Szelídség uralná a társadalmi párbeszédeket, az egymással való vélemény-cserét, az érdekek összeegyeztetését, stb.

Nos: ilyen már az életünk???
Mi ilyenek vagyunk???....mint a letisztult, lefejtett bor….

Mindenki látja és tudja, hogy nem.
Sőt, a hírekben éppen azt lehet látni, hogy ennek az ellenkezője történik kicsiben, és nagyban.

Itt van a szomszédban az Ukrán válság.
Erről már tettem említést.

Röviden: a Kijevi parlament első intézkedéseivel megvonta a keleti országrészekben élő oroszoktól a nyelvhasználatot, stb…
Nem az összefogás, hanem az uralkodás,- és a visszavágás szellemében léptek fel….
Szelet vetettek, és most vihart aratnak….ami egyébként előre látható,- várható volt…
Csak saját hatalmi vágyaik miatt nem látták a másik fél részére okozott fájdalmat…
Most a sajátjukat azonban annál inkább érzik…
/Természetesen ez az értelmezés a Szellemi Valóság szabályai alapján nyilvánvaló, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy a háborúval, és a pusztítással egyet értenék….sőt…/

Ha csak ez az egyetlen rendezetlen konfliktus volna ma a Földön….akkor is sok volna ami ott történik….

De nem ez az egy van…
Akár belföldön, akár külföldön nézünk szét, csak az ütközések, az egymásnak feszülés, a harag, a gyűlölet által diktált lépések sokaságát lehet látni.

Nem érdemes folytatni a felsorolást, mert mindenki tud hozzá tenni sok-sok konfliktust az élet bármely területéről.

Egy dolog közös ezekben az ügyekben is.

Szinte követhetetlen az egymást kergető lépések áradata, pedig most már percek alatt megjelennek az események, és a nyilatkozatok a TV., a rádió, az internet segítségével.
Úgy látszik, hogy nincs idő még a válasz megfontolására sem, máris egy újabb esemény
követeli az azonnali reakciót.

Ugye milyen hevesen forr a must, milyen átláthatatlan a káosz???

Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy:
Már azt sem lehet tudni, hogy ki a mellettünk álló szövetséges, és ki az ellenség.
Vagy netalán: a szövetséges egyes dolgokban elvárja tőlünk a hűséges együttműködést, de megengedi magának, hogy a neki nem-tetsző témában hátba támadjon, ellenem felbujtson, stb.

Ha őszinték akarunk lenni, akkor meg lehet állapítani, hogy nagyon sok égető kérdésre nincs megfelelő válasz a földi síkon.

Például nincs olyan közmunka, aminek a hasznosságát, értelmességét ne lehetne kiforgatni.
Nincs olyan stadion építés, amire ne lehetne azt mondani, hogy sokkal jobb helye lett volna a pénznek, ha azt a szegények megsegítésére fordítják, stb….
/aki olvasta, tudja, hogy: már a románok is 400 stadion építését tervbe vették, pedig nem a FIDESZ vezeti őket, de a Keensy közgazdasági alaptörvény működését felismerték/

Egyszóval nincs társadalmi szinten közösen elfogadható válasz egy sor olyan égető kérdésre, amelyben egyébként nélkülözhetetlen az egyetértés ahhoz, hogy az emberek sokasága békében, és biztonságban élhessen.

Mert egyszerűen a KÁOSZ összezúzta azt a társadalmi rendet, amit eddig tudtunk, ismertünk.
Ezzel együtt az egyének régi életét is összetörte.
A régi már nem működik megfelelően.
Az új pedig még nincs kéznél.

És ez egy természetes folyamat!!!

Egyáltalán nem meglepő ez a válasz annak, aki ismeri a Teremtő szándékát, működésének irányát.

Mindaddig ilyen, kilátástalan, és megoldást jelentő válasz nélküli lesz az összes probléma kapcsán feltett kérdés, amíg a megoldást a Földi – anyagi síkhoz kötött régi minták alapján keressük.

Láthattuk ennek az okát.
A régi minták kora lejárt. A KÁOSZ azt összetörte.
Magából a KÁOSZ-bol azonban nem kaphatunk választ a régi  helyreállítására.
Sajnos ezt nem értik az Emberek, vagy csak nagyon kevesen.

Mert a régit nem lehet többé helyreállítani.
Most a romok között kell megtalálni azt a kis szikrát – gyémánt darabot – amiből a fény kiárad.

A Teremtőhöz való visszatérés útját.

Csak ez, a Szellemi Valóság válaszai adják meg a megnyugtató megoldást. 
Nincsen más kiút!!!

Csak a Szellemi Valóságban van jelen a béke és a szeretet.
Csak a Teremtő állandó, és törvényei soha sem változnak.

Aki ezt szemléli, és ehhez fordul, az megtalálja a választ….

És ha ezt hívod be a hétköznapokban az életedbe, ettől a káosz lecsillapodik, és kitárul a fényes út Isten felé….

És még egy tétel:

A Szellemi Valóságban nincs IDŐ…ilyen formában mint a fizikaiban…
Nincs múlt, jelen, jövő, csak a most állapot,…. Ezért ott  nem kell rohanni…
Aki a Teremtőhöz kapcsolódik ezért tud megnyugodni, mert a
Vele együtt gondolkodásban, a Benne való feloldódásban….
BÉKE van, ÁLLANDÓSÁG és SZERETET….

Hihetetlennek hangzik, de most:
A mindennapi életünkben jelennek meg
-           közvetlen vezérlő elvként,-
-           egyedüli használható módszerként,-
-           sikerre vezető projektként a
-           kezdetek óta elénk tett Isteni tanítások:

A Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság,….
És mindez Szelíd módon…
Ahogyan azt  Jézus tanította amikor a Földön járt….

Ma már nem lehet a másik ember legyőzésével, megnyomorításával hosszú távon sikereket elérni.

Nem érdemes tovább ragozni.

MOST FORR A MUST….
És szétválasztódik a bor a seprőtől….

Na ide jön be az Iszlám Állam nevű terror szervezet is….

Aki látta Mohamed életéről, a muszlin társadalom születéséről, a Korán tanításairól szóló
„Az üzenet” c. filmet, az láthatta, hogy a Teremtő Mohameden keresztül is azokat a tanításokat adta át az Emberiségnek, amelyeket Jézus tanított korábban.

Ebből, a szelídséget,- és türelmet,- összefogást tanító vallásból jutottak el ide ezek az emberek, hogy iskolás lányokat mészárolnak le, mert tanulni mernek,
Hogy megállítják az országúton a buszt, és mindenkit helyben agyonlőnek aki nem muszlin..
stb….

Lehet, hogy amit most írok, azért sokan megköveznének…de akkor is le kell írnom:

A Teremtő gondoskodó,- óvó kegyelme szállt a nyugati világra, hogy

Az Iszlám Állam keleten akarja megvalósítani az igaz hívők minta kalifátusát,…
És nem Spanyolországban, mint a mórok annak idején, vagy mondjuk
München mellett az új nagy mecset köré települve….

Épp ebből a gondolatból kiindulva megfontolható megoldás lenne, ha a nyugati államok pályázati kiírással támogatnák – ingyen vonatjeggyel – mindazokat, akik maguk szándékából szeretnének az Iszlám Államhoz csatlakozni, és ott, úgy élni kedvükre, ahogyan látjuk.

Mi pedig megszabadulhatnánk a teljesen elfajzott gyilkosoktól, és azok nem itt mészárolnák az iskolásokat, és az ártatlan járókelőket….
Csak egy feltételt szabnák meg: senki sem jöhet vissza,….. csak ha szállítják….

Én személy szerint nem kívánom a halálukat, de ha nincs más megoldás,…. akkor a saját maguk által választott élet következményeit saját maguknak kell viselniük.
A Teremtő nem büntet, de megengedi, hogy ez történjen,…. mert így Igazságos….

Látszólag hiába akarunk mi a mai életünkben tökéletesen szelídek és szeretettel teljesek lenni, mert a környezetünk még nem fogadja el, és tükrözi vissza ezt a vágyunkat.

Természetesen ez csak egy rövid távú gondolkodás:
Egy azonnali eredményhez kötött várakozás.

Hiszen minden egyes ember számít.
Tehát: ha én megváltoztattam magamat, akkor az egész Emberiség 1/7 milliárdod része változott meg.
És az Emberiség egyes emberekből áll.
Így minden egyes ember változása közelebb hozza az egész tisztulását.

Most forr a must, és hála a Teremtőnek már elindult a szétválasztódás.

Az új bor tisztasága azonban még messze van.

Tudjuk tapasztalatból, hogy először a szétválasztódásnak kell bekövetkezni, aztán jöhet a fejtés, az elkülönítés végleges formája….

Örüljünk annak, hogy ha a saját családunkban, csoportunkban, baráti körünkben megvalósíthatjuk a legfontosabb alapszabályok hétköznapi életünkben való megélését.
Ez már óriási tett, és a Szellemi Valóság minden segítő erőfeszítése is benne van ebben az eredményben.

És legfontosabb, hogy:
Annak örüljünk, ha mi magunk megváltoztunk annyira, hogy a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elvei szerint tudjuk egyre jobban,- és egyre több élethelyzetünket megélni.

Még ilyen környezetben is van ellenség:

Mindenkiben a saját rossz gondolatainak a gyűjteménye, amit még nem sikerült átváltoztatnia jó gondolatokká és tettekké.
Ezt egyáltalán nem szabad lebecsülni.

Ne gondolja senki se, hogy csak a betörés, vagy a gyilkolás a rossz cselekedet.

A túlzott kritizálás, a pletykálás, az ítélkezés mások tettei felett, a harag, a mások tetteiben való vájkálás, és mások okolása a saját kudarcainkért, stb…és még:
Számtalan más,- bennünk élő téves gondolati és cselekvési  minta akadályozza azt, hogy elérjük az ideális szintet.

A Csoport munkája épp az ilyen átváltozások sikerét segíti elő annak, aki ide jár, és szeretné a változást elérni.
És hála Istennek egyre több ilyen csoport működik a világon.
Erről is írtam már a blogon.

Egyáltalán nem könnyű ez a munka: mert ez a saját tudatunk átváltoztatása… .

Röviden:
-                     Először azt kell elfogadni - és szeretettel átölelni -, hogy én ilyen vagyok, ezzel a       „ rossz” tulajdonsággal együtt,….. csak így lesz BÉKE bennem.
-                     Aztán lehet elgondolni azt, hogy: nem szeretnék a továbbiakban ilyen lenni, és helyette a jó oldalon lévő cselekvési-formát /a rossz párját/ választom.
-                     És ha kitartó vagyok, és gyakorlok,- és állhatatos,- magammal szemben is türelmes,- és szeretettel teljes….szóval…
-                     Egyszer sikerül a hibás gondolati minta helyett az újat behozni a hétköznapok cselekvéseibe….

Itt kell megemlíteni amit már sokszor kitárgyaltunk:

Senki sem hibátlan itt a Földi létben,……csak Jézus volt az…
De ez nem baj.

Az a fontos, hogy egyre több embernek szándékában álljon a változás megélése, és ezeket a lépéseket:
Elvégezze saját magában, saját magán…és
Ne másokat akarjon megváltoztatni…

Végezetül most újonnan megkérdezem Krizantént, hogy:

Mekkora a 7 milliárd ember közül azok százaléka, akik
nem tudnak, vagy nem akarnak változni, és a seprőt választják a bor helyett:

A válasz szinte hihetetlen: csak 1,5 %-a az emberiségnek.
Vagyis nem több mint közel 10 millió ember.

Ez alig hihető, hogy egy:
Ilyen maréknyi ember tömeg,- egy ilyen vékony réteg még mindig képes fenntartani a mai,- ismert,- kegyetlen,- embert irtó,- háborús-rabló,- haszonelvű életformát,…..
Az óriási többség kizsákmányolásával, és elnyomásával, helyenként rabszolga sorsban való tartásával, egész népek kiirtásával, stb. együtt.

Ugyanakkor ez egyben egy csodálatos hír!!!

Mi, akik többször értesültünk ennek a folyamatnak a részleteiről, látjuk, hogy elképesztő gyorsasággal fogy a gonosz szellemiség hatalma a Földön.
Három - négy évvel ezelőtt még 300 millió fölött volt ez az arány.

Sajnos az is igaz, hogy lassan nő az öntudatos, elkötelezettek aránya is.
Viszont óriásira duzzadt a kicsit változók,- bizonytalanok tömege,..
De ez is jó, mert belőlük nőhet a jó oldal egyre nagyobbra.

Hát igen…. még nem vagyunk 2050 –ben, amikorra eltűnik az utolsó erőszakos ember is a Földről.

De ez egyben nagy szerencse is.

Mert most 2014-ben, még sokkal könnyebb átváltoztatni magunkat.
Ennek most van itt az ideje.
Most ez a feladat, és ezt támogatja minden égi segítő szellemiség teljes erővel.

Ha 2050-et írnánk most, akkor ezzel a sok hátrányos tulajdonsággal együtt kellene meghalni anélkül, hogy azokat itt a Földön kijavíthattuk volna.
És az újabb leszületéskor hozhatnánk magunkkal a megoldatlan feladatokat batyu-számra.

Ugyanis tudjuk Krizanténtól, hogy:
Csak itt a Földön lehet gyorsan,- és jól kijavítani ezeket a hibás gondolati és cselekvési mintákat, a fekete foltjainkat kifényesíteni.
Ha nem sikerül, akkor: akár a seprőbe húzhatnak le bennünket is.
/Erről is van anyag a blogon/

Mert éppen ez egy fontos része a Ciklusoknak….

Az, hogy itt a Földi,- fizikai életben változtathatja meg sikeresen saját tulajdonságait a korábban elbukott Lélek:
Aki Emberi testben saját maga az anyagba sűrűsödés valamilyen szintjén van.

Ezért ilyen hosszú a kilégzés….hogy legyen idő, a Lelkek fejlődéséhez….
És azért ilyen gyors a visszatérés, hogy a már jobban felemelkedett Lelkek, és a Szellemé egyesült duál-párok:
Kevesebb kísértést éljenek meg a földi világban a felemelkedésük után.

Itt a Földön ugyanis bárki,- bármikor elbukhat.
Nincs más védelem, csak a saját magába,- a Teremtőbe vetett bizalma,- hite,- és saját akarata..

Ezért legelsőként: magunkkal és másokkal is türelmesnek kell lenni.

Ahogyan Krizantén tanítja:

A teremtés lassú, folyamatos üteméhez  kell igazítani a fejlődést, hogy a változások megélhetőek legyenek.

Ugye milyen paradoxon??!!

Egész eddig arról beszéltem, hogy milyen szédítő sebességgel rohan a világ...
Most meg arról, hogy lassú folyamatos ütemben kell a változásokat megélni???

Akkor melyik az igaz???

Mindkettő!
A Szellemi Valóság nem a vagy-vagy világa a legtöbb kérdésben, hanem békésen megfér egymással egyidejűleg az ellentétes erők sokasága is,….ha azok a megfelelő arányban,- harmóniában vannak….

Ha elgondolja valaki, hogy:

A 144 Univerzumban élő lények – mint az Ember is – egyben – nagyobb részűkben-  szellemi lények, de egyben fizikaiak is…
Vajon milyen hihetetlen mennyiségű jó,- és kevésbé jó gondolati és cselekvési minta forog egyszerre a Világmindenségben folyamatosan, és változik állandóan valamelyik irányba???

Itt is a  nézőpont a lényeg:

Ha a KÁOSZT szemlélem, akkor rohan a világ…összedől…és kilátás sincs a javulásra, mert nem láthatók a jelek a háborúktól, stb…a fa eltakarja az erdőt…

Ha a FEJLŐDÉST nézem benne,- és erre fókuszálok…
Akkor lassú folyamatos teremtést látok és élhetek meg...

Melyiket választom???
Én döntök, és a figyelmem oda irányításával arra fogok haladni, amerre a gondolati figyelmem-energiám irányul….

Persze vannak vagy-vagy kérdések is.
Például:

Nem lehet SZELÍDEN elgáncsolni,- elverni valakit azért, mert….. nem volt elég szelíd!!!

Ezért semmilyen háborús győzelem sem hozhat:
Békét, Szeretetet, Barátságot….
Erről már sokszor írtam a blogon.

Egy országrészt el lehet foglalni…
Egy népet terrorral évtizedekig elnyomásban lehet tartani…
A sokaság kizsákmányolásával földi gazdagságot lehet szerezni…stb.

De egyik sem hoz békét, szeretetet, összefogást,…
Pedig ezek nélkül nincs lelki felemelkedés…
Nincs Dimenzió Váltás….
Aki ezt választja: a seprőben marad, a borba soha sem emelkedik fel…

A fejlődés folyamata számtalan alapszabály megértését, és a hétköznapokban való használatát,- megélését teszi szükségessé.

Például:

Ami velem történik, az nekem jó.

Na EZ a Teremtőbe vetett feltétel nélküli bizalom alapja.
A HIT alapja is egyben.
Ha ezt értem és betartom, akkor már tudom hogy velem, az Emberrel - aki a Teremtő része - nem történhet rossz, mert azt nem engedi meg a Teremtő.

Nagyon nehezen értelmezhető ez az alapszabály.

Nagyon nehéz elfogadni azt: nekem mi a jó abban, ha például :
Kirúgnak a munkahelyemről…..

Itt is a nézőpont határozza meg, hogy ki mit lát meg benne.

Ha a mai földi gondolkozás síkjára jellemző nézőpontból szemlélem, akkor elkeserítő, hogy az ÁLLAM nem képes minden embernek munkát adni.
Akkor jobb volt a Kádár alatt, mert ott legalább kimondták, hogy mindenki dolgozni köteles, és a kmk. /közveszélyes munka kerülő/ a büntető törvénykönyvben szerepelt.

Mai világunkban - ez a munkahely megszűnés - olyan gyakori esemény, hogy alig van akit utol ne érne.

Miért???

Mert ez is része a KÁOSZ-nak.
A régi társadalmi,- és egyéni,- életforma összetört.
Már nem szolgálta az EMBER fejlődését.

Ideje volt, hogy új jöjjön.

Mi volt a régi alapja?
Egy olyan társadalmi rendszer, amelyben a hatalmi oldalról igyekezetek meghatározni minden embernek, hogy  mi legyen a feladata,- mit dolgozzon,- mit gondoljon,- merre menjen….
Oda vezényelték,….. szinte úgy, mint a katonaságban. /mai Észak-Kórea/
Mivel az egész rendszer téves vágányra siklott, így ez a része is összetört az egésszel együtt…

Mi léphet a helyébe???

Először is az, hogy nincs központi irányítás arra, hogy mit dolgozzak!!!

A szabad akarat olyan mértékben érvényesül, hogy:
Bármit tehetek magam,- magamért,-… és csak az segít nekem, amit én teszek magamért…..

Vagyis addig kell keresnem a saját feladatomat, szellemi és fizikai síkon is,….
Amíg meg nem találom.

Bizony nem könnyű!!!

Emlékszem egy fiatal párra, aki néhány évvel ezelőtt kétségbe esve mondta el a csoportban, hogy nem csak a hölgy munkája szűnt meg, de a férjétől is elköszöntek, néhány hónap eltéréssel. A két gyerek mellett ez nagyon nehezen megélhető helyzet.

Nagy lelki erő szükséges ahhoz, hogy ilyenkor megtaláljuk a saját fejlődésünket szolgáló piciny szikrát a káosz által összedöntött élet-épületünk romjai alatt.

A hölgy erősebben hitt a Teremtőben, és alkalmazta a segítő szellemi technikákat is amit évek óta a csopiban tanult. A férfi jobban kötődött az anyagi világ szabályaihoz, de a feleség segítségével, és szelíd vonzásával nem zárkózott el attól, hogy keresse a jót az adott helyzetben.

Saját fejlődésünket ilyenkor az biztosítja, hogy:

A felszabadult időben mindenki többet tud a saját,- addig elmaradt vágyival,- gondolataival,- egyben problémáival foglalkozni.

Amit az elmaradt szellemi fejlődésünkből ilyenkor pótolunk, az feljebb emeli a rezgésünket,- segíti a belátó képességünket…
Új ajtókat nyit ki a fejünkben az egész világra,….
Mást látunk meg, másként értelmezzük, stb.

De ez így sem könnyű munka.

Úgy kell csinálni szándékosan:
-          Mintha minden rendben volna, és
-          Örömmel, a saját választásom alapján szakítanák időt - a napi robot helyett - ilyen
„úri passziókra”
-          Mint a lelki fejlődés elősegítése,…
-          Beszélgetések, meditációk, tervezgetések, csoportba járás, stb….
-          Úgy kell csinálni, mintha nem fenyegetne a közeli jövőben a kifizetetlen számlák réme, stb.

Szóval nagyon nehéz!!!
Közben ezer variáció jut az ember eszébe, arról, hogy mivel lehetne megfelelő keresethez jutni,…… amit mindjárt el is vet….
Hiszen a felszínen való kutatás eleve reménytelen:
Mert nem egyedül járja az „utcát” lesve azt, hogy hol ejtettek el egy nagy köteg pénzt…

Bizony a mélybe kell leszállni.
Vagy a magasságba felemelkedni….

Végül a mélybe való lemerülés adott Nekik lehetőséget az új munka kiépítésére.

A mai világban még – Istennek hála – nem kényszerül rá a magyar társadalom kertes családi házakkal rendelkező lakosságának sokasága arra, hogy:

Naponta csak azt egye: amit maga termel meg a saját kertjében, mert nincs más ennivaló….
A háború után ez természetes volt.
Manapság a kert az idősebb tulajdonosoknak csak teher, és nem kapnak segítséget a saját gyermekeiktől, unokáiktól, mert azok nap-mint nap a saját ügyeikben rohannak, dolgoznak.

Így aki ezt a kert-gondozást, ásást, fa metszést,- kivágást, fűnyírást felvállalja, az – kellő szervezéssel – megélhet belőle. És ez így van a városokban, de még a falvakban is sok helyen, az ország minden részében.
Ezt a lehetőséget ismerte fel, és vonzotta be a saját életébe a férj,….és azóta is szívesen végzi…
Természetesen ez a sikeres megoldás megerősítette a Teremtőbe vetett bizalmát is.

Ebbe a folyamatba az is bele tartozik ha valaki nem talál magának itthon munkát, és külföldön keres. Legyen. Ha megtalálja az a jó,….. ha nem,….akkor pedig az….

Mindenhogyan tapasztalatokat szerez:
Amelyek erősítik a szellemi fejlődését a felemelkedéshez, vagy…
Elősegítik, hogy az alacsonyabb rezgéshez, a seprőhöz közeledjen, ha belerögzül a mások hibáztatásába.
Mert ebben is a saját gondolati irányultságunk vezet bennünket.

Az eddigi példák is mutatják, hogy az életünk milyen kettősségek között mozog előre és hátra.

Mindent áthat ez a kettősség:
-                     vagy a Szellemi Valóság irányából kapott információkat tartom szem előtt…
-                     vagy a fizikai síkon tapasztalt káoszból kiszűrt információkat tartom irányadónak…

Természetesen a jó öreg Föld tapasztalatait is szem előtt kell tartani.
A fent leírtak egyáltalán nem jelentik azt, hogy a nyilvánvaló dolgokat figyelmen kívül kell hagyni. Ebben is a harmóniára kell törekedni.
Mert aki nem néz az orra elé, az hasra esik…tartja a közmondás…helyesen.


Lássunk még egy példát:

Ha megszólítottuk a munkahely teremtés témáját, akkor nézzük végig:

A korábbi politikai rendszer teljes foglalkoztatottságáról már beszéltünk.

Most Orbán Viktor is meghirdette, hogy minden dolgozni szándékozó magyar állampolgárnak legyen munkahelye itthon, vagyis kitűzte a teljes foglalkoztatottság célját a politika szintjén 2015 évi teljesedéssel. 

Ha megértjük a kettő közötti különbséget, akkor láthatjuk, hogy nem az Állam akarja minden ember munkahelyét megteremteni, hanem azt akarják elérni most, hogy annyi életképes vállalkozás legyen az országban, amennyi felszívhatja az összes munkavállalót.
A közmunkával csak besegít az Állam, amennyire lehet és tud.

Persze ennek elfogadásához meg kell előlegezni azt a bizalmat, amit a mostani Kormány az eddig elért eredményeivel kiérdemelt magának.

Mindazok, akik a másik oldalról nézik az eseményeket, részükre akár, ez is csak egy politikai fogás arra, hogy a Kormány eltakarja az általuk kudarcként felsorolt:
Szegénységet, munkanélküliséget, elöregedést, gazdasági válságot, stb….

Úgy tesznek:
Mintha ezek a problémák most születek volna az országban, a mostani Kormány tevékenysége miatt, és nem sok évtizedes öröksége volna az egész magyar nép eddigi gondolkodásának, és külső tényezőknek is…

Természetesen joga van mindenkinek innen nézni a mai eseményeket is.

Én nem innen látom.

Én néztem a háborúban akna találatot kapott szomszédos házat, legalább 10-15 évig, amíg kijavították. 
Én voltam éhes, mert nem jutott zsíros kenyér se vacsorára…
Évekig álltam sorba kora hajnalokban a kenyér és a tej-jeggyel, hogy legyen otthon…
Már gyerek korban napszámba jártam, hogy meglegyen az iskolába a felszerelés…
Minden nap dolgoztunk a kertben, hogy legyen mit enni…és lett…
A szüleim csak ritkán jöttek éjfél előtt fel a műhelyből, ahol édesapám asztalosként „fusizott”
És senkitől sem várhattunk segélyt, adományt,….
Eszükbe se jutott tüntetni, és székházat felgyújtani,….
Csak magunk…magunkért tettük: amit kellett, és amit tudtunk….

Most újból ez van napirenden, szerencsénkre nem ilyen mértékben….

Hála a Teremtőnek nem olyan háborús, szörnyű pusztítás után mint a Világháború következtében volt…
Csak a válság hatása mutatkozik mindenütt manapság…

De ez a válság sem olyan mint a korábbi nagy világválságok voltak!!!

Aki egy kicsit tanult történelmet, és látja a felszín mögött húzódó igazi erővonalak, az tudja:

Mindkét Világháborút a Bankok kapzsisága váltotta ki szándékosan.

A háborúk tönkre teszik a népeket, országokat, gazdaságokat, a gyárakat, stb. a bankok pedig fillérekért behabzsolják.
Erről már bőven írtam a blogon, és Dr. Drábik János professzor Úr előadásaiból bárki meríthet a You-Tube-on.

A mostani válság is ezt célozta: „megfejjük a birkákat” írta az egyik irányító bank a többinek.

De hála a Teremtő segítségének:
Közben az egész Emberiség már följebb lépett….

Már az is látható, hogy még ilyen soha sem történt:

Angliában és az USA-ban az - Origón megjelent cikk szerint - több mint 300 milliárd dollár büntetést szabtak ki a legnagyobb bankokkal szemben, mert megállapították, és kimondták:
/leegyszerűsítve/

A bankok kapzsisága, és szándékos csalárd működése vezetett a mostani válsághoz, amelyben az egész Emberiség jólétét és biztonságát veszélyeztették.

A Kormányok és a Politika nem engedi tovább ezt a banki magtartást, és megvédik az Emberiséget ettől a féktelen kapzsiságtól….

Hát??? Ezt hova kell feljegyezni???

Bárki láthatja, hogy már az egész Emberiség – még a hatalmon lévő politikusok nagy része is – megváltozott.
Már nem hagyja magát birka módra vágóhídra hajtani…
Legalább is ezen a szinten…

Persze azt nem mondták ki, hogy először a kis Magyarországon, az Orbán Viktor adóztatta meg a bankokat ugyanebből az okokból…

De térjünk vissza az eredeti képletünkhöz.

A must forrása nem egy perc alatt zajlik le. Hetekig forr a must a fizikai életben, és olyankor nagyon veszélyes gázok keletkeznek. A pincészetekben ezt jól tudják, mégis minden szüret után több halálos áldozata van a mustgáznak.

Az Emberiség erjedése,- forrása se rövid idejű lesz.
Évtizedekig tart majd.
És számtalan áldozata lesz.

Mindenki maga dönti el, hogy melyik nézőpontból, és milyen irányultsággal viszonyul ehhez a hatalmas,- mindent,- és mindenkit átformáló folyamathoz.

Egy biztos:
Ha a must forrása beindult, nem alakul vissza édes musttá,… és szőlővé még úgyse...

Vagyis a réginek semmi esélye arra, hogy visszafogja a változást, és a fejlődést.

Csak arról lehet szó, hogy milyen könnyen,- vagy milyen áldozatok árán megy végbe a változás.

Ezt pedig mindig az egyes emberek döntik el, mert mi vagyunk az Emberiség részei.
Mindenki saját maga intézi magának, hogy felemelkedik,…. vagy elbukik.

Ahogyan Krizantén tanítja:

A Teremtő hátra dől, és elnéző mosollyal szemléli tévelygéseinket….
Ha nem az általa ajánlott utat követjük…

Számtalan példával lehetne még megmutatni a kettőséget, a gyors változásokat, azt, hogy csak a Szellemi Valósággal való együttműködés hozhat bárkinek igazi kivezetést a bajból, stb…de ebbe a cikkbe már nem fér több bele.

Már többször írtam róla, de itt kell megemlíteni, hogy a 24000 éves Ciklusok természetes rendje szerint:

Aki a seprőbe marad, az is bekerül egy új Ciklusba, és kezdheti az egész fejlődést…. ELŐRŐL….

De senki se keseredjen el a nehézségek láttán:
Mert nem egy magyar ember jött haza Szibériából….gyalog…mert a sorsa úgy hozta.

Én ahhoz kívánok jó egészséget minden Olvasónak, hogy:

-                     Válasszon a szíve szerint, és
-                     Tapasztaljon a lehető legtöbbet, és ….
-                     És találkozzunk a következő életünkben, amikor a Dimenzióváltás közvetlen előkészületeit tesszük meg 2050 után…2101.-ig….

-                     Már:
-                     A fegyvermentes Földön
-                     Erőszak mentes emberek között
-                     A Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság alaptörvények gyakorlati,- naponkénti megélésével együtt.

Pécs, 2014-11-19.

Szertettel: István

Ui:

Mégis kimaradt egy fontos tapasztalat:

A „rossz” dolgoknak is van „jó” hozadéka.

Ez történt az internet-adóval összefüggő tüntetés során.  
Annak most nincs jelentősége, hogy előre hogyan szervezték, és nem az adó lett a fő hangsúly, hanem a Kormány megbuktatását szerették volna elérni, stb.???

Csak a tényeket kell látni:

Nagy tömeg tiltakozott az adó ellen.
A szónokok mindent mondtak, csak azt nem, hogy úri ember az Orbán Viktor, és a kormánya…

Amikor a „radikális mag” aktivizálta magát, és törni zúzni kezdett
/nyilván ezért is ment oda/
Akkor a szervezők megkísérelték a palackba vissza gyömöszölni a szellemet…..
De az már nem ment vissza….
/ha valaki megfigyeli,…..mindig ugyanez játszódik le/

A tömeg azonban nem indult el a FIDESZ székházat romba dönteni….
Megfordultak és hazamentek….
Nekik tényleg az adóval volt bajuk….
És elvált az erőszakosak kis csoportjától a békés sokaság….

És ez a hatalmas változás a régi időkhöz képest….

És ez a reményteli változás lehetőséget ad arra, hogy:

A politikai irányítás a Nép konzultációjával alakítsa ki a legfontosabb döntéseket.

Ha ezt felismeri az irányítás, akkor lesz mögötte megfelelő bázis…
Ha nem ….a bázis is elolvadhat.

Ezért fontos, hogy véleményt nyilvánítson mindenki, akit levélben – vagy bárhogy – megkérdeznek az Ország dolgairól….akkor részt vehet a döntések kialakításában…ha hiszi, ha  nem….